Församlingsråd

De fem församlingarna Byske-Fällfors församling, Jörn-Bolidens församling, Kågedalens församling, Skellefteå landsförsamling och Sankt Olovs församling bildar från och med den 1 januari 2014 Skellefteå pastorat.

Varje församling i pastoratet kommer då att få ett församlingsråd. 

Församlingsrådet i Sankt Olovs församling
Anna From Lindqvist, Birgitta Burström, Margit Lundström, Per Åkerlund, Roger Larsson och Yngve Stenlund. Ersättare: Lars Lundmark, Maria Almström och Marie-Louise Bystedt.

Hur länge sitter man i församlingsrådet?
Avsikten är att ledamöter och ersättare i församlingsrådet utses för en mandatperiod på fyra år.