Foto: IKON

Familj och sorg

Stödgrupp för barn (10-14 år) och anhörig som har förlorat en familjemedlem eller annan betydelsefull person. Tillsammans pratar vi om vad som har hänt och vad som hjälper i sorgen.

Livet blir sig aldrig likt när någon i ens närhet dör. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som varit med om samma sak och vet vad det handlar om.

Tillsammans pratar vi om vad som har hänt, vad som har blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen. Vi använder oss av olika uttryckssätt för att samtala och gestalta sorgen. Vi börjar alltid med en gemensam middag till självkostnadspris och därefter delar vi upp oss i en barn- respektive vuxengrupp.

Vi träffas åtta gånger. Stödgruppen är kostnadsfri att delta i.

Affisch

Vi har även stödgrupp för barn 16-25 år. Läs mer här!

 

Katarina Häggmark

Katarina Häggmark

Skellefteå Sankt Olovs församling

Diakon