Kvinnofrukost

Kvinnofrukost har församlingen en lördag i månaden kl 9.30-11.30 i Sankt Olovsgården. Som ordet säger så äter vi frukost tillsammans (40 kr) och dessutom lyssnar vi till en intressant föreläsare. Arrangörer är Sankt Olovs församling, Sensus och Kvinnor i Svenska kyrkan.

Program hösten 2019

7 september

Skellefteå, en god plats för oss alla

Brita Melin från Vän i Skellefteå 

12 oktober

Trädgårdsinspiration … en vacker höst och vinterträdgård. Plantera och längta till våren.

Emma Ershagen från Norrländska trädgårdar

30 november

Musik och meditation  

OBS! Kl 09.00 i kyrkan. Sedan frukost i Sankt Olovsgården.

11 januari

Patientens väg genom akutsjukvården i Skellefteå

Christina Appelblad, avdelningschef akutsjukvården, guidar oss.   

VÄLKOMMEN!

Arrangör: Sankt Olovs församling, Sensus och Kvinnor i Svenska kyrkan

Katarina Häggmark

Katarina Häggmark

Diakon