Vigsel

När ett par gifter sig i kyrkan vill paret visa inför sig själva, inför Gud och inför människor att de vill leva tillsammans. De gör var för sig ett fritt val att gå in i äktenskapet. Med sina olika erfarenheter tar de ett gemensamt steg in i framtiden. I vigseln får vi be om Guds välsignelse över detta.

Alla våra kyrkor i församlingen står öppna för vigselakten. Ta i god tid kontakt med oss, särskilt om ni ska gifta er under sommaren. Anmälan om vigsel görs till församlingsexpeditionen. Där kommer ni överens om tid och plats och därefter bokas präst och musiker utifrån deras arbetsschema. Har ni egna önskemål kommer vi i möjligaste mån tillgodose dem.

Innan vigseln kommer ni att få träffa prästen för att samtala om vigselns innebörd och om vigselgudstjänsten. Den har en fast struktur, men ni har möjlighet att till en del anpassa den efter egna önskemål. Kontakta också kyrkans musiker i god tid. Glöm inte att boka tid i kyrkan om ni har egna musiker och sångare som behöver öva.

Att vigas kostar ingenting om den ena eller båda tillhör Svenska kyrkan.

2009 antog kyrkostyrelsen ändringar i kyrkoordningen som innebär att vigsel även kan gälla par av samma kön. Naturligtvis gäller det även i vår församling.