Dop

Att bli döpt är att bli delaktig. Genom dopet blir du medlem i kyrkan, en del av Guds folk. I dopet har du också en försäkran som aldrig kan tas bort – en försäkran om att Gud ska vara med dig alla dagar.

Dop kan ske när som helst i livet. De flesta döps under sitt första levnadsår, men allt fler döps också senare, till exempel under konfirmationsläsningen. Några döps först när de är ganska gamla. Om man är ung eller vuxen får man oftast undervisning om kristen tro innan dopet. Med små barn har vi tillsammans ansvaret att berätta för barnen om vad de blivit del av.

Foto: Svenska kyrkan

Dopet är ett sakrament, en helig handling som Jesus har instiftat. Sakramenten har alltid en fysisk del, som vi kan se och känna. I dopet är det vattnet. Det finns också en andlig del, som i dopet handlar om föreningen med Gud och kyrkan. Dop sker alltid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Man döper sig en gång, och det gäller för alltid.

I dopet nämns man också vid namn. Föräldrar får frågan ”Vilket namn har ni gett ert barn?” Dopet är alltså inte en namngivning. Namnet ger föräldrarna, och registreringen sker via skatteverket. Däremot får vi lyftas fram som unika personer, med ett eget namn – personer som döps i Jesu namn.

Nu kan du själv boka doptid här!