Dop

Att bli döpt är att bli delaktig. Genom dopet blir du medlem i kyrkan, en del av Guds folk. I dopet har du också en försäkran som aldrig kan tas bort – en försäkran om att Gud ska vara med dig alla dagar.

Allt du behöver veta om dopet - från vad det är till hur du bokar

DOP I sankt olovs FÖRSAMLING

När?

Dop kan ske när som helst i livet även om de flesta döps under sitt första levnadsår. Några döps i samband med konfirmationsläsningen och andra först när de är ganska gamla. Har pandemin inneburit att det dop som ni planerat för inte blev av? Det är inte för sent - det är aldrig för sent! 

Vad?

Dopet är ett sakrament, en helig handling som Jesus har instiftat. Dopet innebär också medlemskap i Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. Alla som döps i Sankt Olovs församling får en dopdroppe i keramik med sitt namn och dopdatum skrivet. Dessa hängs sedan upp i kyrkan och den som vill får hämta sin dopdroppe när vi har familjeudstjänst med dopfest. Dopbarnen med familjer bjuds särskilt in till dessa.

Hur?

Tid för dop bokas via Skellefteå pastorats bokning. Kontaktuppgifter hittar du nedan. När ni har bokat tid för dopet hör dopprästen snart av sig till er för ett  dopsamtal. I dopsamtalet får ni den information ni behöver inför dopgudstjänsten och ni får delge prästen tankar och önskemål om psalmer, textläsning, musik osv. Ni kommer också att gå igenom vad dopet innebär.

Vad behöver jag ordna?

Det är egentligen alldeles upp till er! Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. Kanske har ni en dopklänning i släkten som ni vill använda? Eller har den hunnit bli för liten? Det är ingen fara - vi har dopkläder till utlån i församlingen. Kanske vill ni bjuda släktingar och vänner på fika eller mat efteråt? Då kan ni gärna göra det i någon av våra lokaler. Det bokar ni i sådant fall samtidigt som dopet. Faddrar eller inte? Också upp till er. Tänk bara på att eventuell fadder själv ska vara döpt. 

Tänk också på att vi fortfarande har vissa restriktioner kvar att förhålla oss till, när det gäller hur många personer som får samlas. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gör det, du också!

Frågor?

Hör av er till oss, så svarar vi så gott vi kan. 

Nu kan du själv boka doptid här!

Kontakta präst direkt