Foto: Gunnel Eriksson

Kyrkogårdar

Församlingen har två begravningsplatser, Skogskyrkogården på Alhem och Sunnanå kyrkogård. De har båda sin egen karaktär, skapade efter sin natur och sin tid.

Panoramabilder

Ta en rundtur i 3D på kyrkogårdarna och i gravkapellet!

Alhems kyrkogård

Sunnanå kyrkogård

Sunnanå gravkapell

Församlingen förvaltar och vidareutvecklar områdena så att besökarna ska uppleva att kyrkogårdarna är välskötta och välkomnande platser.

Olika gravalternativ

Flera alternativ till grav erbjuds. Det är viktigt att val av gravplats är väl genomtänkt. Gravfriden innebär att ingen kista eller urna får flyttas efter gravsättningen. Ibland har den döde själv önskat formerna för gravsättning. I andra fall får anhöriga bestämma. Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna till vid valet av gravplats.

Gravsättning av kista sker i regel i samband med begravningen men senast en månad efter dödsfallet. Urna ska gravsättas inom ett år efter kremering. Gravsättning i askgravlund och minneslund sker utan närvaro av anhöriga och ett meddelande om gravsättning skickas i efterhand till de anhöriga. 

De enskilda gravplatserna får, om så önskas, utsmyckas med gravsten och rabatt. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln, men den kan mot en avgift utföras av kyrkogårdsförvaltningen. Vår önskan är att egna gravutsmyckningar ska vara diskreta för att ge ro åt helheten.