Bergsbykyrkan
Foto: Ingemar Högberg

Bergsbykyrkan

På en klippa, sju kilometer utanför centrum mot Skelleftehamn, ligger Bergsbykyrkan.