Begravning

När vi mister en anhörig ställs vi inför många frågor. Sorgen skapar kanske existentiella frågor, men så kommer också de praktiska om gravplats, gravrätt och gravskötsel. Vi vill på denna webbplats hjälpa dig att finna svar på några av dina undringar. I vänstermenyn kan du söka dig vidare till mer specifika områden.

Sorgearbetat får ta sin tid

Kyrkans präster och diakoner finns till för samtal och närvaro. Kontakta gärna någon av dem (se under Personal!).

Har du praktiska frågor, så kontakta begravningsverksamheten (se under Kontakta oss!) som kan hjälpa dig vidare.

Församlingen anordnar regelbundet Leva vidare-grupper där människor i samma situation får möjlighet att dela sina erfarenheter. Vi kan också erbjuda enskilda samtal via Kyrkans samtalsmottagning.

I begravningsavgiften ingår...

Gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år.
Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
Transporter inom förvaltningsområdet från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett.
Kremering
Lokal för förvaring och visning av stoftet
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Bårtäcket i Sankt Olovs kyrka