Råd om begravning

Begravningen ingår i ett sammanhang som egentligen börjar vid dödsbädden och varar till avskedet vid kistan eller graven. Det finns mycket att ordna och Svenska kyrkan vill gärna hjälpa till.

Första kontakten

Ta kontakt med bokningen på Skellefteå pastorat - 0910-70 84 04 - eller församlingsexpeditionen - 0910-78 78 02- så snart som möjligt efter dödsfallet för att bl a bestämma tidpunkt för begravningen.

Den som tillhört Svenska kyrkan har rätt till en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då är kyrkans tjänster redan betalda via kyrkoavgiften, t ex medverkan av präst, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare.

I vänstermenyn hittar du några praktiska ledtrådar Inför begravningen om vad du kan göra själv och vad du till en kostnad kan ta hjälp av andra.

Begravningsgudstjänsten

Prästen tar i förväg kontakt med anhöriga för att samtala om den bortgångne och om önskemål som de efterlevande har i samband med begravningsgudstjänsten. Gudstjänsten har en fast ordning men varje enskild begravning kan ändå bli personlig. Tillsammans kan de anhöriga och prästen välja psalmer och eventuellt annan musik och sång.

Ofta sker gudstjänsten i någon av församlingens kyrkor eller i gravkapellet på Sunnanå kyrkogård. Anhöriga bör veta att begravningsgudstjänsten är offentlig, vilket betyder att alla som vill delta är välkomna. Däremot är den eventuella minnesstunden efteråt självklart privat.

Begravningsgudstjänsten kan avslutas med att anhöriga till den avlidna bär ut kistan till kyrkogården för gravsättning och ett sista farväl. Avsked kan också tas inne i lokalen och då ombesörjer kyrkogårdens personal gravsättningen. Om den avlidne ska kremeras lämnas också kistan kvar i lokalen. I de fall anhöriga önskar att kistan direkt efter begravningsgudstjänsten bärs ut till en väntande bil ansvarar de själva för det.

Det kan också förekomma andra former av kyrkliga samlingar, t ex efter stora olyckor eller katastrofer. Då får anhöriga och präst samtala om hur en sådan ska utformas.

Liten ordlista om begrepp i samband med begravning.

På Svenska kyrkans gemensamma webbplats kan du
läsa mer om begravning.

Begravning för den som inte tillhör Svenska kyrkan

När en person som inte tillhört Svenska kyrkan ska begravas måste den församling, som den avlidne var skriven i, kontaktas. Det är nämligen lag på att alla måste gravsättas, en samhällelig uppgift som Svenska kyrkan har ansvar för och som regleras i begravningslagen. Församlingens gravkapell kan användas för begravningsceremoni och bokas via bokningen på Skellefteå pastorat.

Om den döde har tillhör ett annat kristet samfund eller en annan religion vänder anhöriga sig till sitt samfund för den religiösa akten.

En borgerlig begravningsceremoni kan utformas enligt egna önskemål. Det är inget krav på att man måste anlita en borgerlig begravningsför-rättare utan anhöriga kan själva genomföra akten. Om de anhöriga önskar en borgerliga begravningsför-rättare, kan kommunen och begravningsbyråerna lämna upplysningar om det. Alternativet finns också att inte ha någon begravningsceremoni alls.