Alhems kyrkogård

Denna kyrkogård, som också kallas skogskyrkogården har Alhemskyrkan i centrum där många begravningsgudstjänster och minnesstunder äger rum. På området finns församlingens och norra Västerbottens enda krematorium.

På Alhems kyrkogård finns rum för traditionella kist- och urngravar men den har också andra former.

Minneslund

Minneslunden är en begravningsplats där askan efter kremation grävs ner. Kyrkogårdspersonalen ombesörjer det och platsen är anonym.

Askgravlund

I askgravlunden placeras den avlidnes stoft anonymt och en namnplatta sätts fast på en natursten, som anhöriga valt. Församlingen ansvarar för den gemensamma gravrabatten.

Foto: Gunnel Eriksson

Barnkulle

En speciell plats är utvald för stoft av foster. Begravningsplatsen är märkt med en gemensam gravsten men stoftet placeras anonymt. Gravrabatten vårdas av församlingen.

Begravningsplats för dem med annan trosuppfattning

På kyrkogården finns en begravningsplats för andra trossamfund. På denna plats får de anhöriga själva bestämma hur de vill ha kistnedsättningen och gravvården.