Digital utomhusgudstjänst på Pingstdagen 23:e maj kl 11.00

Se vår gudstjänst med temat Den helige anden. Inspelad utanför St: Olof kyrkoruin i Sigtuna med präst Joakim Schröder. Sjung med i helgens psalmer!

Vi firar Pingstdagen med utomhusgudstjänst inspelad vid St: Olof kyrkoruin. Under gudstjänsten sjunger vi några psalmer så var redo att sjunga med där hemma. Vi kommer sjunga psalm 646 ”Grip du mig, heliga Ande” och psalm 286: 1-3 ”Kom, helige Ande, från höjden”.

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Psalm 286 Kom, heliga Ande, från höjden

1. Kom, helige Ande, från höjden, kom ned,
ty världen är andelös vorden.
Dig sänk som i skapelsens morgon och bred
ånyo ditt välde kring jorden.
Kom, helige Ande, från höjden.

2. Kom, helige Ande, från himlen med ljus
till nattens förlorade trälar.
Tänd lågan på nytt i Guds helgedoms hus
och elden i vaknande själar.
Kom, helige Ande, från höjden.

3. Kom till oss på jorden, kom till oss med frid
där hämnande vredesmod glöder.
Vi bida med längtan den saliga tid,
då kämpande folk varda bröder.
Kom, helige Ande, från höjden.

Text: J.A  Eklund. Musik: nordisk folkmelodi

Psalm 646 Grip du mig, heliga Ande:

Grip du mig, helige Ande,
drabba mig, låga klar.
Visa vägens riktning,
ge mina frågor svar.

Rör vid mig, helige Ande,
rör vid mitt dolda jag.
Lär mig att tro att Jesus
leder mig varje dag.

Sporra mig, helige Ande,
gör du mig trygg och fri.
Ge mig tjänst och ansvar,
låt mig till glädje bli.

Upplys mig, helige Ande,
så att jag kan förstå:
också nu gör Herren
det som han gjorde då.

Jag har en uppgift att fylla,
Kristus har bruk för mig!
Därför, helige Ande,
vill jag nu tacka dig.

Pia Perkiö, övers. Ull-Britt Gustafsson-Pensar