Hand med ett hjärta.
Foto: Pixbay

Sandvikens diakoniförening

En förening som är ljuset i livet för människor i utsatta livssituationer

Sandvikens diakoniförening

bildades för mer än 80 år sedan med syftet att bland annat utöva frivillig hjälpverksamhet. Föreningen förvaltar ett mindre antal donationer som ger ekonomiska möjligheter till denna verksamhet.

Diakoni är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är den kristna tanken om kärlek till medmänniskan.

Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal hjälp, plats och röst.

Sandvikens diakoniförening arbetar bland annat med ekonomisk hjälp till behövande enskilda, men också till föreningar som vill ta tillvara intresset hos människor med särskilda behov, t ex RSMH (Riksförbundet Social och Mental Hälsa), Demensföreningen med flera.

Samhällsutvecklingen har gått framåt på många områden, men socialt och ekonomiskt finns det många som har det svårt – inte minst i Sandviken. Samhällets insatser räcker inte till då det gäller att fylla behoven hos dem som har det sämst ställt. Vi märker därför att behovet av hjälp från oss i diakoniföreningen hela tiden ökar.

Ju fler medlemmar en organisation har, desto starkare står den. Då det gäller hjälp till de svagaste i vårt samhälle behövs alla goda krafter. Därför vill Sandvikens diakoniförening inbjuda dig att vara medlem. Ett års medlemskap kostar 100 kr, men det är inte din ekonomiska insats som är viktigast. Det viktiga är att du genom att bli medlem visar ett engagemang för medmänniskan.

Ge ditt stöd till vårt samhälles sämst lottade!
Bankgiro: 50 55-9335
Diakoniföreningen har även ett eget swishnummer: 123 609 10 86

Här kan du som hjälpsökande skriva ut en ansökningsblankett. 

Blanketten lämnas i postlådan Åsgatan 11. OBS! För att din ansökan ska behandlas så krävs bifogat kontoutdrag för de 2 senaste månaderna från din bank. 

Ansökningsblankett