Meny

Konfirmation med studieresa till Italien

.Konfirmationsresan till Italien kan ändras beroende på Coronasituationen.

Studieresegruppen blev ett väldigt populärt alternativ och snabbt fulltecknad förra året. 
Konfirmationstiden handlar om livet och det som är viktigt för just dig och ditt liv. 

Studieresa till Italien
Start 30 september
vi ses varannan onsdag 16.00 i Björksätra kyrka.
Läger på hemmaplan den 10-11 oktober med välkomstgudstjänst 11.00 i Björksätra kyrka.
Resa till Italien: 21-24 april.
Konfirmation sker den 22 maj i Björksätra kyrka
Anmälan till Italien sker via formuläret här nedan

Konfirmationsundervisningen med läger och resa är kostnadsfri.
Kontakt Camilla Hamrén, församlingspedagog
sms: 070-515 08 65
mail: camilla.hamren@svenskakyrkan.se 

Anmälan till konfirmation med studieresa till Italien