Vad vill du att vi i fortsättningen ska lägga kraften på?

Detta har gjorts i Sandvikens pastorat. Verksamhetsberättelse för Sandvikens pastorat 2020

Vi ställde in och vi ställde om.

Gudstjänsterna har ställts om med begränsat anta människor som haft möjlighet att besöka gudstjänsterna, men vi har kunnat sända gudstjänster varje söndag och helgdag under året via Radio Sandviken.
Personalen har inte övergivit de människor de normalt har kontakt med utan haft kontakt via telefon, brev eller e-post.

Verksamhet har också sänts på distans via Facebook.

Via länken här till en pdf, kommer du till en pdf på 20 sidor där du kan läsa och se bilder från verksamhet under 2020.

Här nedan kan du se en trailer som visades inför den digitala julkalendern som producerades för att få en inblick hur det går till bakom kulisserna i verksamheten i juletid. Glöm inte att slå på ljudet.