Upplevelsekonfirmander

5+5+5

Nya grupper startar 2022

Är du sugen på att utmana dig själv?

Tillsammans med gamla som nya vänner så upptäcker vi, och samtalar om livet och den kristna tron. Här finns plats för allt mellan himmel och jord!

Träffas:
5 dagträffar på helger under höstterminen och vårterminen.
5 daglägerdagar vecka 24 och
5 lägerdagar med övernattning vecka 25 i Sverige på sommarlovet.
Konfirmation sker 26 juni 2022 i Järbo kyrka.

Start:10.00 söndag 24 oktober i Järbo kyrka

Konfirmationsundervisningen med läger och resa är kostnadsfri.

Kontakt
Mattias Larsson
sms: 072-506 78 22
Mail: mattias.larsson@svenskakyrkan.se