Adventsstjärna i fönster
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Vi pausar verksamheten - men vi fortsätter att vara kyrka.

Sandhult-Bredareds församling följer utvecklingen och vi anpassar vår verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. De flesta av våra verksamheter tar ett uppehåll men vi finns här för våra församlingsbor på andra sätt.

Alla våra grupper för barn, ungdomar och vuxna pausas fram till årskiftet.

Dop och bröllop kan hållas men begränsningen med max åtta personer inklusive personal måste hållas. Vid begravning kan max 20 personer delta utöver de medverkande. Skulle ni önskat att fler kunde delta under begravningen så är öppna avsked före eller efter en begravning  samt att livesända några alternativ som finns för att göra tillgänligheten lite bättre. Finns det frågor kring detta så tveka inte att höra av er till expeditionen, 033-22 57 50

Vi ställer vi om våra gudstjänster till Öppen kyrka igen. Kyrkan är öppen för bön och ljuständning, och våra medarbetare finns där för samtal och på söndagarna för en kort andakt. Begränsningen på max 8 personer gäller även i kyrkorummet. För information om tid och plats för Öppen kyrka, se kalendern på hemsidan. 

Trots att vi inte firar gudstjänst kommer klockorna i våra kyrkor ringa på söndagar kl 11:00 för att mana till gemensam bön för vår värld, vårt land och för alla som drabbas svårt under pandemin.

Om du vill ha någon att prata med...

Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av församlingens präster eller diakoner om du vill ha någon att prata med, om smått eller stort. Kontaktuppgifter hittar du här

Du som önskar få del av nattvarden, hör av dig till en präst eller till expeditionen.