På en predikstol sitter symboler för stenplattorna med de 10 budorden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Pass 4. Förlåtelse, rätt och fel

Anmäl er endast till ett pass en gång.