Din kyrka finns för dig!

Det är speciella tider just nu och vi alla funderar på olika saker. Om du känner att du vill prata med någon eller behöver praktiskt hjälp med exempelvis handla så kontakta någon av våra diakoner och präster.

Ing-Marie Hellsing, diakon: 070-550 36 29
ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se
Göran Eskilsson, diakon: 033-22 57 54
goran.eskilsson@svenskakyrkan.se
Anna Frisk, präst: 033-22 57 52
anna.frisk@svenskakyrkan.se
Ingrid Joelsson Hermansson, präst: 033-25 85 43
Ingrid.joelsson@svenskakyrkan.se