Studentpräst möter behov hos studenter och anställda

I Sverige läser omkring 400 000 studenter på olika universitet och högskolor. Lärosäten som samtidigt är stora arbetsplatser. Universitetskyrkan finns för både studenter och anställda.

Ylva Leitzinger är en av Svenska kyrkans präster som arbetar för Universitetskyrkan.

–Vi finns tillhands för både studenter och anställda vid högskolor och universitet över hela landet. Där erbjuder vi enskilda samtal, sitter med i olika krisgrupper, arrangerar träffar och gudstjänster.

Känner inte igen sig själv

Många studenter tar kontakt med universitetskyrkan för att de inte känner igen sig själv i den nya miljön. Man har kanske uppfattat sig själv som glad och öppen, och har aldrig tidigare haft svårt att skaffa vänner. Nu har motivationen gått förlorad och det mesta känns meningslöst.

– Studenterna beskriver ofta något som kan liknas vid ett diffust själsligt illamående, en vilsenhet som de inte känner igen och som därför gör dem rädda, berättar Ylva.

Hon brukar be dem försöka beskriva vad de känner. Ofta tar de en runda i uppväxtmiljön, försöker sätta ord på både egnas och andras förväntningar. Samtalar kring frågor som: Vem är jag? Vem vill jag vara? Vad vill jag med resten av mitt liv?

Väldigt låg tröskel

Göteborgs studentpräster, som Ylva hör till, är även aktiva vid olika festivaler, som Vetenskapsfestivalen, HBTQ-festivalen och Göteborgs film festival där intresserade samlas och diskuterar aktuella filmer utifrån ett existentiellt perspektiv. De ordnar även pilgrimsvandringar under rubriken Vandra med Gud.

– I våra grupper samlas både troende och icketroende. Tröskeln till oss är oerhört låg, och ska så vara. Det är hela tiden studenten själv som definierar sina behov.

Samarbetar med andra kyrkor

Studentprästerna arbetar ekumeniskt. Det betyder att präster och diakoner från Svenska kyrkan samarbetar med präster och pastorer från andra kyrkor. På många högskolor finns dessutom mångreligiösa bönerum för olika trosinriktningar. 
 
–Det vi gör, det gör vi tillsammans utifrån en gemensam värdegrund. Vi är inte här för att missionera utan för att möta människor och lyssna till deras frågor och funderingar. 
Däremot är Ylva alltid tydlig med att hon är kristen. Det skapar trygghet och kan också leda till frågor om hur hon som kristen ser på ett eller annat.

–En del frågar varför jag är här och inte i min kyrka, i mitt fall Haga kyrka. Då svarar jag att jag tänker att Gud är där människor är, och där människor är, där ska vi präster också vara.