Två personer håller hand, varav den ena ligger ner.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, anhörig eller anställd finns sjukhuskyrkan som stöd. Du behöver inte vara kristen för att besöka oss. Sjukhuskyrkan finns idag på 73 sjukhus i Sverige.

Finns nära dig när du behöver den

Du behöver inte vara kristen för att besöka sjukhuskyrkan. Hit kan du vända dig om du vill dela glädje, sorg eller hopp med någon. Den finns till för enskilda samtal och själavård, gudstjänster, andakter och bön, i tystnad och stillhet eller tillsammans med andra. 

Människan i centrum för samtalet

Samtalen har alltid sin utgångspunkt i vad du personligen tycker är viktigt. Det kan handla om både kropp och själ – sjukhuskyrkan har en helhetssyn på människan.

Om någon på grund av sjukdom inte kan komma till andaktsrummet kan en präst besöka den sjuke. Här är människan i centrum, inte diagnosen. Du kan tala med någon utomstående om allt från sjukdom till religion och etik.

För patienter, anhöriga och anställda

Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige och vänder sig till dig som är patient, anhörig eller anställd. Präster, diakoner och andra som jobbar här har tystnadsplikt och för inga journaler. Inom sjukhuskyrkan arbetar olika kristna kyrkor tillsammans.

Andra religioner i vården

Behöver du som finns inom vården hjälp med att komma i kontakt med företrädare för minoritetssamfund, till exempel muslimska, judiska eller buddhistiska? Har du frågor om hur du kan möta olika andliga eller praktiska religiösa behov hos patienter, anhöriga eller anställda? Ofta kan den lokala sjukhuskyrkan hjälpa till med det. På många ställen har sjukhuskyrkan ett nära samarbete över religionsgränser. Vid behov kan också sjukhuskyrkan vända sig till de inom Svenska kyrkan som särskilt arbetar religionsöverskridande i stift eller nationellt. 

Fakta om sjukhuskyrkan

  • Sjukhuskyrkan finns i över 60 städer runt om i Sverige.
  • Medarbetarna har tystnadsplikt och för inga journaler.

  • Vi arbetar ofta tillsammans med andra kyrkor.

  • Vi kan förmedla kontakt med andra religioner och samfund.

  • Sjukhuskyrkan samarbetar med sjukhuspersonalen kring frågor om livsåskådning, etik och tro.