En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.
Foto: Shutterstock

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Du kan ringa om du behöver vägledning i din tro eller om du vill få stöd i en tid av tvivel.
Stödlinjen når du via svenskakyrkan@ectalk.se

Den är öppen tre dagar i veckan:

  • måndag kl 10-16
  • onsdag kl 10-19
  • fredag kl 10-16

Samtalstjänsten bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner med tystnadsplikt, och är öppen för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Den som känner oro, har sorg, vill tala om tro eller tvivel och behöver stöd kan här samtala direkt utan tolk.

Information om samtalsjouren på teckenspråk