Vit skylt från Svenska kyrkan där det står: "Präst i tjänst".
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Fängelsekyrkan

Är du intagen eller anställd inom kriminalvården och behöver någon att prata med? Då kan du vända dig till en fängelsepräst eller fängelsediakon.

Enskild själavård och gudstjänster

En fängelseprästs främsta uppgift är att finnas där för den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Som din samtalspartner lyssnar fängelseprästen och möter dig i de frågor du behöver få samtala om. De ordnar samtalsgrupper, medverkar i behandlingsprogram och finns med som stöd på andra sätt på landets häkten och anstalter. Genom sitt arbete och sin närvaro fungerar fängelseprästen som ett stöd för såväl intagna som personal inom kriminalvården.

Få hjälp att hitta rätt

Är du inte kristen och vill samtala med en själavårdare inom en annan religion får hjälp med den kontakten.