Illustration av kåta med solen bakom.

Samiska kyrkodagar 2017

Välkommen till Samiska kyrkodagar i Arvidsjaur 16-18 juni 2017! Evenemanget samlar hundratals människor över generationsgränser, både samer och icke-samer från Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

Under kyrkodagarna är det samiska kyrkolivet i centrum, med gudstjänster, samtal, föreläsningar och kulturella inslag. Rättigheter, självbestämmande, hållbar utveckling i Arktis, försoning och vidareutveckling av samiskt kyrkoliv är ämnen som kommer att behandlas. Temat denna gång är ”Livets källa – livets vatten”.

Program för samiska kyrkodagar 2017.
Se glimtar ur programmet.
Bilder från Samiska kyrkodagarna.

När Svenska kyrkan står som värd för de samiska kyrkodagarna 2017 sker det i Árviesjávrrie/Arvidsjaur, mitt i Sapmi i det umesamiska området som präglas av skogssamisk kultur. Datumet är noga valt med hänsyn till traditionella näringar, skolornas läsår och de samiska konfirmationslägren som pågår runt om i Sapmi.

Temat är "Livets källa – livets vatten"

Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Psaltaren 36:9

Vatten har traditionellt sett alltid haft en stor betydelse för samer, boplatser byggdes vid kallkällor eller vid andra vattendrag. Tillgången till färskvatten var viktig för att kunna livnära sig och förvaring av mat. Vatten som livets källa symboliserar också den kristna tron.

målsättningen med samiska kyrkodagarna är

 • att stärka, förnya och inspirera samiskt kyrkoliv över landsgränser
 • att visa fram den andliga, teologiska och konstnärliga rikedomen i samisk kyrkoliv
 • att stärka de samiska språken och användandet i kyrkoliv
 • att vara en mötesplats för människor i alla åldrar oavsett kyrkotillhörighet
 • att vara intressant för samiska ungdomar och bygga förståelse mellan samer och icke-samer.

Samiska kyrkodagarna anordnas vart fjärde år och är en av de viktigaste mötesplatserna för det samiska kyrkolivet. Det är andra gången det anordnas i Sverige. De samiska kyrkodagarna har tidigare arrangerats i Jokkmokk (2004), Enare, Finland (2009) och Mo i Rana, Norge (2013). För andra gången anordnas de i Sverige 2017.

Projektledare är Mariann Lörstrand.

 De samiska kyrkodagarna är ett alkohol- och drogfritt arrangemang.

Samarbete mellan kristna kyrkor

Arrangörer för Samiska kyrkodagarna 2017 är Samiska rådet i Svenska kyrkan, Samisk kirkeråd i den norske kirken, Uleåborgs stift i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Arvidsjaurs församling, Luleå stift, Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen (SKKB).

 

Samarbetspartner och sponsorer

 • Region Norrbotten
 • Sensus studieförbund
 • Luleå Stift
 • Svenska kyrkan i Arvidsjaur
 • Arvidsjaurs kommun
 • Arvidsjaurs hembygdsförening

Nyheter om Samiska kyrkodagar 2017