Foto: Fia Kaddik/Ikon

Sámi girkobeivviid prográmma 2017

”Eallima gáldu – Eallima čáhci” lea Sámi girkobeivviid fáddá 2017. Bures boahtin movttiidahtti deaivvadeapmái luonddu čáppa Árviesjávrriei.

Dás sáhtát dieđihit.

Prográmmas leat ipmilbálvalusat, seminárat, panelaságastallamat, bargobájit, konsearttat, lávlunbottut, duodjemárkan ja mánáid- ja nuoraidprográmma. Erenoamáš prográmma dušše sámi nuoraide lágiduvvo geassemánu 15.-18. b.

Prográmmas váldit ovdan álgoálbmogiid vuoigatvuođaid, soabadangažaldagaid, mávssolašvuođa čielggadit gaskavuođaid koloniála árbbiin ja duohtavuođakommišuvnna dárbbu. Ságastallat dálkkádatrievdadusaid čuovvumušain árktalaš álgoálbmogiidda, nu  maiddái juoigama mearkkašumis sámi girkoeallimii.

BEARJADAT GEASSEMÁNU 16 BEAIVI

Sámi girkobeaivvit álget diibmu 13.00 bearjadaga geassemánu 16. b. ekumenalaš fáddáipmilbálvalusain, man liturgiija jođiha Karl Yngve Bergkåsa davvisámegillii. Earkebisma Antje Jackelén sárdnida.

Prográmma joatkašuvvá panelaságastallamiin duohtavuođakommišuvnna birra ja sámi vuoigatvuođaid birra ja makkár oktavuohta girkus lea dainna. Seammá áigge lágiduvvo seminára mas geahčadit mo sámevuohta čalmmustahttojuvvon ipmilbálvalusas ja bargobádji dan birra mo lea leat nuorra girkus. Čájehuvvo maiddái filbma "sameblod".

Eahkedis fállat sálbmabottuid sámi sálbmalávlunvieruid mielde, gáffádaga ja Sara Ajnnak ja Jörgen Stenberg konseartta (soai gullaba moaddásii, geat geavahit ubmisámegiela lávdegiellan ja dan láhkai ovddidit guovllu árbevieruid.)

LÁVVARDAT GEASSEMÁNU 17. BEAIVI

Lávvardaga álggahit ortodoksalaš eahkedašipmilbálvalusain, maid Rauno Pietarinen jođiha máŋgga gillii Árviesjávrrie čáppa girkus. Lávvardaga prográmmas lea panelaságastallan juoigama ja ipmilbálvaluseallima birra, čájehit filmmaid ”Spárrooabban” ja ”Sameblod”, seminára skuvlamuittuid birra, teáhterbádji mánáide, dáiddáriid logaldagat sámi girkodáidaga birra, gástaipmilbálvalus, maid Erva Niittyvuopio jođiha, panelaságastallan ”Mii dáhpáhuvvá min eallimiiguin Árktisis?”, bargobádji sámi árbevieruid birra jápmima oktavuođas ja seminára ”Rihkkut norpmaid”.

Eahketipmilbálvalus, sálbmaboddu, gáffádat ja Johan Kitti ja AnnaMaret ensemble konsearta. (Johan Kitti almmustahttá áibbas ođđa cd-čoakkáldaga, mas leat davvisámegiel sálmmaid).

SOTNABEAIVI GEASSEMÁNU 18. BEAIVI

Sotnabeaivi álggahuvvo panelaságastallamiin ”Ceavzilis kultuvra ja vuoigatvuohta čáhcái”, seammá áigge Bibelsällskapet muitala biibbala davvisámegiel ja julevsámegiel jorgalanbarggu birra ja olgun lágiduvvo bearašdáhpáhus. Beivviid loahpas lea allameassu ja eahkedaččat, maid doallaba Birgitta Simma ja Einar Bondevik.

Prográmmas lea sadji ovttastallat earáiguin, vaikkoba gáfestallat, gávppašit dujiid márkaniin, fitnat čájáhusain sámi girkodáidaga birra ja searvat ruoŧa- ja eaŋgalsgiel ofelastimiidda sámi girkoeallimii mávssolaš báikkiin, Lappstadenis ja boares girkobáikkis. Mánáide ja nuoraide lágiduvvojit iežaset doaimmat.