Sámi girkobeaivvit 2017

Bures boahtin Sámi girkobeivviide

Árviesjávrriei geassemánu 16.-18. b. 2017! Dáhpáhussii bohtet čuđiid mielde iešguđet ahkásaš olbmot, sihke sápmelaččat ja earát Ruoŧas, Suomas, Norggas ja Ruoššas.

Sámi girkobeivviid áigge lea sámi girkoeallin guovddážis, sihke ipmilbálvalusat, ságastallamat, logaldagat ja kultuvrralaš dáhpáhusat. Sáhkan leat maiddái vuoigatvuođat, iešmearrideapmi, ceavzilis ovdáneapmi Árktisis, soabadeapmi ja sámi girkoeallima viidásut ovddideapmi. Fáddán dán vuoru lea "Eallima gáldu – eallima čáhci".

Loga eanet Sámi girkobeivviid prográmma 2017
Loga eanet Geavatlaš dieđut
Dás sáhtát dieđihit. Senast 21 maj

Go Ruoŧa girku lágida sámi girkobeivviid 2017, de mii čoahkkanit Árviesjávrries, guovdu Sámi, ubmisámi guovllus, vuovdesámi kulturguovllus. Áiggi válljedettiin leat dárkilit váldán vuhtii ealáhusaid doaimmaid, skuvlajagi ja sámi konfirmašuvdnaleairraid, maid lágidit miehtá Sámi.

FÁDDÁN LEA "EALLIMA GÁLDU – EALLIMA ČÁHCI"

Dasgo du luhtte lea eallima ája, du čuovgasis mii oaidnit čuovgasa

Sálmmaid girji 36:10

Sámi girkobeivviid váldun lea sámi girkoeallin: ipmilbálvalusat, ságastallamat, logaldagat ja kulturdáhpáhusat. Beivviid áigge ságastallet vuoigatvuođain, iešmearrideamis, nana ceavzilis ovdáneamis Árktalaš guovlluin, soabadeamis ja sámi girkoeallima ovddideamis. Fáddán dán vuoru lea "Eallima gáldu – eallima čáhci". 

Čáhci lea álo leamaš hui mávssolaš sámi árbevieruin, orrunbáikkit leat huksejuvvon galbma gálduid dahje eará čázádagaid lahkosii. Sáivačáhci lea leamaš mávssolaš iežas ealiheapmái ja borramuša seailluheapmái. Čáhci eallima gáldun symbolisere maiddái kristtalaš oskku. 

SÁMI GIRKOBEIVVIID ULBMIL

nannejit, ođasmahttet ja movttiidahttet sámi girkoeallima riikka rájáid rastá

  • ovdanbuktet sámi girkoeallima vuoiŋŋalaš, teologalaš ja dáiddalaš valljivuođa
  • nannejit sámegielaid ja daid geavaheami girkoeallimis
  • fállet deaivvadansaji iešguđet buolvvaid olbmuide, geahčakeahttá girkogullevašvuhtii
  • leat miellagiddevaččat sámi nuoraide ja duddjojit áddejumi sápmelaččaid ja earáid gaskka.

Sámi girkobeivviid lágidit juohke njealját jagi ja dat lea okta sámi girkoeallima mávssoleamos deaivvadansajiin. Beivviid lágidit dál nuppi háve Ruoŧas.Sámi girkobeivviid leat ovdal lágidan Johkamohkis (2004), Anáris, Suoma bealde (2009) ja Mo i Ranas, Norgga bealde (2013). Dál 2017 girkobeivviid lágidit nuppi háve Ruotabealde.

Prošeavtta jođiha Mariann Lörstrand.

Sámi girkobeaivvit leat alkoholahis ja gárrenmirkkuhis dáhpáhus. 

KRISTTALAŠ GIRKUID OVTTASBARGU

Sámi girkobeivviid 2017 lágidit Ruoŧa girku, Norgga girku Sámi girkoráđđi, Suoma evangelalaš-luteralaš girku Oulu bismaguovlu, Árviesjávrrie searvegoddi, Julevu bismaguovlu ja Barentsguovllu kristtalaš girkuid ovttasbargoráđđi (SKKB).