Vision och värdegrund

För en positiv utveckling i sitt lärande behöver varje barn få känna sig trygg, bekräftad och trivas i förskolan. Vår värdegrund och vision sker i samarbete med Saltsjöbadens församling, och ligger till grund för vår utbildning, verksamhet och lärande: 

”Jag ser dig – Jag hör dig – Jag bekräftar dig – Så vill jag visa min empati och omsorg runt dig”

  • Öppenhet som bejakar olikheter
  • Gemenskap som skapar trygghet
  • Delaktighet som utvecklar
  • Förankring som ger en grund att stå på

Vi tror på människans inneboende kraft att agera utifrån en vilja att ta ansvar, få möjlighet att påverka samt ta del av samhället, i det lilla och i det stora sammanhanget. Därför tror vi på öppenhet. 

Vår verksamhet ska ge förutsättningar för att skapa empatiska världsmedborgare, där vi tillsammans värnar om människan, djur och natur. Vi utvecklas om vi får växa i en god gemenskap. 

Vi vill skapa tilltro, acceptans och påvisa att varje individ är unik och viktig med alla dess förmågor och egenskaper. Vi tror att det är viktigt att få vara delaktig i det som sker.
 
Alla mänskor behöver en grund av värden att stå på. Vi vill därför ge förankring utifrån en kristen humanistisk tankevärld, vilket vår vision och värdegrund beskriver.