Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Värdegrund

Nyckelpigans verksamhet ska präglas av ett barnperspektiv som uttrycks i kärlek och respekt: ”Jag ser dig, jag hör dig, jag bekräftar dig”.

Nyckelpigans värdegrund med dess kristna grundsyn, utifrån Saltsjöbadens församling och Svenska kyrkans styrdokument

Varje människa är speciell och älskad av Gud! Inte på grund av vad hon klarar av eller hur hon ser ut – utan därför att hon är – den hon är!

Därför är varje människa värd att mötas, respekteras, bekräftas och beröras och barnen intar enligt kristen tradition, Bibeln och KO (Kyrkoordningen) en särskild ställning.

Det är Saltsjöbadens församling- och dess förskolas uppgift att gestalta Guds kärlek i en vardags andlighet, så att vi lär oss leva i denna kärlek.

Denna vardags andlighet lämnar tydliga och konkreta avtryck i barnens vardag på förskolan: bordsbön innan lunch, andakt och läsning ur Bibel för barn någon gång per vecka, uppmärksammandet av barnens dopdagar, och barngudstjänsterna en gång per månad.

Vi har också en kaplan/huspräst knuten till Nyckelpigan och dess verksamhet.

Nyckelpigans förskola (liksom andra förskolor) vill att barnen ska känna sig sedda, bekräftade och respekterade.

På så sätt har förstås Nyckelpigans förskola mycket gemensamt med allmän god humanism, FN-stadgar, etc, med utgångspunkten om allas lika värde, alla skall behandlas med respekt, vi lyssnar till varandra och vi hjälper varandra.

Saltsjöbadens församlings värdeord: ”Tillgänglighet, Beröra i vardagen, Andlighet, är värdeord som också gäller för vår förskolas verksamhet.

De regelbundna barngudstjänsterna gör att barnen lär känna prästerna och kyrkorummet, vilket innebär en möjlighet till ett friare och öppnare samtal för barnen om kyrkan, kristen tro och andlighet, och att sedan koppla det till sin egen vardag.

Nyckelpigans verksamhet ska präglas av ett barnperspektiv som uttrycks i kärlek och respekt: ”Jag ser dig, jag hör dig, jag bekräftar dig”.

Gyllene regelns budskap ”behandla din nästa som du vill bli behandlad själv” handlar om att Jesus hjälpte människor – vi hjälper varandra.
Själva centrum för detta är kärleksbudskapet i den kristna tron.

Gudstjänster, andakter och läsning ur Bibel för barn, ger barnet en känsla för kyrkoårets bibeltexter och traditioner: vad händer och varför?

Viktigt är också att församlingen ska präglas av ett barnperspektiv som uttrycks i kärlek och respekt: ”att aktivt hjälpa och stödja barnets växande tro och att visa barnet med familj på gudstjänsten som mötesplats.


Denna värdegrund har arbetats fram av Nyckelpigans personal, kaplan/huspräst Thomas Arlevall och kyrkoherde Lasse Svensson. Antagen av Kyrkorådet, Saltsjöbaden 2007-02-19