Meny

Värdegrund

”Jag ser dig – Jag hör dig – Jag bekräftar dig – Så vill jag visa min empati och omsorg runt dig”

För att en positiv utveckling och ett lärande ska ske måste barnet känna sig trygg, bekräftad och trivas i förskolan. Våra värdeord vilket är grunden för vår verksamhet och lärande är:

”Jag ser dig – Jag hör dig – Jag bekräftar dig – Så vill jag visa min empati och omsorg runt dig”

Vi tror på människans inneboende kraft att agera utifrån en vilja att ta ansvar, få möjlighet att påverka samt ta del av samhället, i det lilla och i det stora sammanhanget. Vår verksamhet ska ge förutsättningar för att skapa empatiska världsmedborgare, där vi tillsammans värnar om människan, djur och natur. Vi vill skapa tilltro, acceptans och påvisa att varje individ är unik och viktig med alla dess förmågor och egenskaper.

 För att skapa förutsättningar för detta har vi valt att profilera oss genom:
Natur – musik ‐ andlighet