Meny

Samtalsgrupp ”Mitt i Livet”

Forumet för öppna samtal om livet

Mitt i Livet är ett forum för det goda, öppna samtalet. Ett tillfälle att mitt i livet få reflekterar över vem jag är och vad jag verkligen vill med mitt liv. Grundtanken är att vi hittar oss själva bäst genom att samtala med varandra. Det är genom att samtala med andra som man växer som människa.

Covid -19 påverkar min syn på mig själv och mina värderingar

I höst kommer samtalen att kretsa kring hur pandemin påverkat oss, våra värderingar och vår syn på livet. Vad händer med min syn på arbete när hemarbete och permitteringar blir vardag? Vad gör det med mig och mina äldre släktingar när vi tvingats leva med besöksförbud och social distansering? Och hur går tankarna kring livets ”guldkant” när familjehögtider, teaterbesök och idrottsevenemang ställs in.

Tid för samtal och reflektion

Varje kväll har ett fristående tema. Du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Ingen anmälan. Kvällen inleds med att prästen och samtalsledaren Carina Nilsson kort ger sina personliga tankar om temat. Självklart kommer Carinas erfarenheter som präst i Svenska kyrkan att finnas med som en värdegrund i inledningen. Sedan fortsätter vi att samtala med varandra. Kvällen avslutas med tid att själv reflektera framåt.

Att ses tryggt i pandemin

För att kunna ses och samtala med varandra på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt kommer vi att ses inne i Uppenbarelsekyrkan tre onsdagskvällar kl. 19.00–20.30. Kyrkorummet ger möjlighet att ha ett gott samtal och samtidigt hålla social distans. Deltagarantalet kommer också att begränsas till max 15 personer.

Teman och datum för Mitt i Livet

14/10 Mitt i Livet – När vardagen förändras. En kväll om hem och arbete.?
11/11 Mitt i Livet – När mina närmaste relationer blir en riskgrupp.
25/11 Mitt i Livet – Att bara ses i små grupper. Begränsning eller befrielse?

 

Hösten 2020

Onsdag 14/10 kl. 19.00 – 20.30 Uppenbarelsekyrkan 
Onsdag 11/11 kl. 19.00 – 20.30 Uppenbarelsekyrkan 
Onsdag 25/11 kl. 19.00 – 20.30 Uppenbarelsekyrkan 

 

Ingen anmälan. Kostnadsfritt

Mer information

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Saltsjöbadens församling

Präst