Meny

Pingvinen

På avdelningen Pingvinen är barnen mellan 1 - 3 år, för närvarande finns det 15 barn inskrivna. Vi som arbetar heter My, Annette, Pamela och Frida.

Vår målsättning är att se barnen som kompetenta individer, med oss pedagoger som sunda vuxna gränssättare och uppmuntrare. Vi arbetar utifrån en modell tagen från boken ”Från JAG till VI”. Boken handlar om att arbeta ihop en barngrupp.

Från jag-grupp där alla barn är inriktade på sig själva och sitt, till en vi-grupp där barn fungerar tillsammans, tar hänsyn och delar med sig. Detta är en process från inskolning under hösten till slutet på vårterminen.

I modellen finns olika förslag på arbetsmetoder:
• Faddersystem. Träning att bli en god förebild, empati.
• Lägger stor vikt vid leken. Tid, möjlighet och närhet till oss pedagoger.
• Positiva attityder.
• Tydliga regler.
• Konfliktlösning och övning i kommunikation som skapar en social kompetens. Under ht-09 började vi att arbeta med ett nytt "verktyg". Vi kallar det LIVSKUNSKAP och det handlar om våra känslor: glad, arg, ledsen, rädd och lugn- är de känslor vi jobbat med. Ex."det är bra att bli arg och få bekräftelse för det men det är inte bra att slåss!" Vi samarbetar med övriga förskolan i detta.

Hörnstenarna i vår verksamhet är:
• GLÄDJE
• TRYGGHET/TILLIT
• EMPATI
• KUNSKAP OCH KOMMUNIKATION

En dag på Pingvinen
7.15 Nyckelpigan öppnar
9.00 Samling
9.30 Aktiviteter
11.00 Lunch
11.30 Vila
14.00 Mellanmål
15.00-17.00 Fri lek ute/inne
17.15 Nyckelpigan stänger