Pedagogisk inriktning

Pedagogiskt arbete och profilerande arbetssätt

 

Vi ser lärandet som en process. Det är barnens behov och intressen som ska vara med och styra utbildningen och undervisningens innehåll. Barnen ges därför gott om tid och möjligheter att lära, undersöka och utforska sin omvärld i samspel med andra, men också i samverkan med miljö och material. Vi ser att barn är kompetenta, kunniga, nyfikna och företagsamma. Deras teorier och hypoteser efterfrågas, prövas och leder lärandeprocesserna vidare. Ett utforskande arbetssätt stärker barnens självkänsla och ger dem lekfullt utrymme att utvecklas och växa i sin takt.

Detta kräver att vi aktivt lyssnar, observerar och reflekterar över vår verksamhet/utbildning utifrån varje barns förmåga.

Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans i arbetslaget för att få en genomtänkt pedagogisk verksamhet utifrån barnens perspektiv.

Varje läsår startar vi upp med temat Jag till Vi, där vi lär känna varandra och bygger trygghet, struktur och rutiner. Detta läsår har vi fokus på Språk, Digitalisering, Lärmiljöer samt att vi arbetar utifrån våra tre unika profiler: 

Natur – förståelse, kunskap och hållbarhet

Vi ser till att barnen på förskolan får komma ut i och uppleva naturen. Att involvera utomhuspedagogik i undervisningen ger barnen ytterligare stimulans och inspiration. Att flytta ut aktiviteter och undervisning sätter fart på alla sinnen och hjälper många barn att hitta sina egna och nya vägar till kunskap. 

Musik – personlighetsutveckling, tradition och glädje

Vad gör människor i kris? De sjunger! Vad gör barn hela tiden? Sjunger. Inte för att träffa tonen, utan för att träffa livet. Det hjälper oss att bli bärkraftiga vuxna.
Musiker/sångpedagog/församlingspedagog/präst från kyrkan besöker och träffar barnen regelbundet både på förskolan och i kyrkan genom sång, drama och traditioner.

Andlighet – helhet, identitet och förankring

Att lära känna tro, hopp och kärlek är som att lära sig ett språk. Barn har rätt till andlig utveckling. Den är en viktig del av barnets existentiella hälsa och den motståndskraft som behövs när livet är svårt. Ett barn som inte främjas i sin andliga utveckling får det allt svårare med sökandet efter den egna livsmeningen och orienteringen i den skakiga värld vi lever i, det får sina mänskliga rättigheter beskurna.