Foto: Daniel Lönnbäck/Rickard L. Eriksson. Montage

Två kandidater vidare i ärkebiskopsvalet

Nyhet Publicerad

Biskop Martin Modéus, Linköping, fick flest röster i dagens ärkebiskopsval i Svenska kyrkan. På andra plats kom biskop Johan Dalman, Strängnäs. Eftersom ingen fick mer än 50 procent av rösterna blir det en andra valomgång mellan de båda den 8 juni.

Resultat i ärkebiskopsvalet 18 maj
Biskop Martin Modéus, Linköpings stift, 37,8 procent
Biskop Johan Dalman, Strängnäs stift, 28, 7 procent
Biskop Mikael Mogren, Västerås stift, 15,3 procent
Biskop Karin Johannesson, Uppsala stift, 9 procent
Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift, 9 procent

Resultatet är preliminärt. Den slutliga sammanräkningen presenteras den 25 maj på Svenska kyrkans webbplats.Därefter går resultatet att överklaga i en vecka.

Så går ärkebiskopsskiftet till

Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ner staven i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 30 oktober. Fram till dess är hon i full tjänst.

Den nya ärkebiskopen tas emot i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 4 december.

Under perioden mellan stavnedläggning och mottagande av ny ärkebiskop tar andra biskopar hand om huvuddelen av ärkebiskopens uppgifter. Detta regleras i Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen och handlar bland annat om rollerna som ordförande i kyrkostyrelsen och kyrkomötets läronämnd, och om att ersätta ärkebiskopens roll i biskopsmötet.

Ärkebiskopens uppgifter i Uppsala stift tas omhand av biskopen i Uppsala stift, förutom i domkapitlet där det finns en utsedd ersättare.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsval-2022