Foto: Magnus Aronsson

Svenska kyrkan har fått två nya biskopar

Nyhet Publicerad

Idag har Åsa Nyström och Thomas Petersson vigts till biskopar i Svenska kyrkan. Vigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

I sin predikan vände sig ärkebiskopen direkt till de båda nya biskoparna med uppmaningen: 
”Ni båda, som nu snart är biskopar, håll fast vid den goda spänningen mellan att Gud verkar i andra, men också i er själva, och omfamna spänningen mellan perspektivet nerifrån djupet och uppifrån höjden. Bådadera behövs!”

Läs ärkebiskop Antjes vigningspredikan här

Biskop Åsa Nyström 
– Jag känner mig innesluten av Gud och av människors böner och goda vilja, säger biskop Åsa Nyström direkt efter vigningsgudstjänsten.

Som sitt valspråk har Åsa Nyström valt: ”Gud verkar i er”, från Filipperbrevet 2:13. 
– Jag är övertygad om att det är som valspråket säger. Det ser jag när kärlek, omsorg, mod och tro växer. Gud är nära oss, hjälper oss att mogna som människor och ger oss impulser till handling.

Läs mer om biskop Åsa Nyström

 

Biskop Thomas Petersson
– Det var en mäktig gudstjänst fylld av ande och liv. Vi ska ta med oss den varma anda som fanns i gudstjänsten, både till Gotland och utlandet, säger den nyvigde biskopen Thomas Petersson.

Som sitt valspråk har Thomas Petersson valt "Du är seendets Gud", hämtat ur Första Mosebok 16:13. Det är Hagar som ger det namnet åt Gud efter att Guds ängel mött hennes nöd i öknen.
– Gud har sett Hagar i hennes nöd och hört hennes ångest, oro och klagan. Så ser Gud oss och ger oss hopp i livets utsatthet.

Läs mer om biskop Thomas Petersson

Biskopsvigningen på webben 

Biskopsvigningen direktsändes på Svenska kyrkans webbplats och går att se i efterhand: https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/biskopsvigning