Foto: Andréas Lindström

Sedermåltid

Nyhet Publicerad Ändrad

I denna sedermåltid flätas det judiska ihop med det kristna. Du inbjuds att liksom lärjungarna sitta vid festbordet och får där ta del av både uttågsberättelsen samtidigt som de nytestamentliga berättelserna vävs in.

Sedermåltiden är den judiska högtid som Jesus firade med sina lärjungar där i den övre salen i Jerusalem dagen före hans korsfästelse och död. Det var under denna måltid som han instiftade nattvarden som ett nytt förbund med sina lärjungar.
Sedermåltiden firas till minne av hur Israels folk tågar ut ur Egypten och korsar Röda havet. Under måltiden serveras symbolisk mat som ska påminna om slaveriets plågor och vedermödor men också påminna om Guds löfte att föra sitt folk till ett land som flödar över av mjölk och honung.
–I den sedermåltid som du här inbjuds till flätas det judiska ihop med det kristna. Du inbjuds att liksom lärjungarna sitta vid festbordet och får där ta del av både uttågsberättelsen samtidigt som de nytestamentliga berättelserna vävs in, berättar Tommy Zakrisson.
Under sedermåltiden firas skärtorsdagsmässa och sedan kläds altaret av.
–Förhoppningen är att när du lämnar denna festmåltid för att gå in i långfredagens allvar, att du har fördjupats i din förståelse om nattvardens betydelse och att sammanflätningen med den judiska traditionen har öppnat nya djup, avslutar Tommy Zakrisson.

Tommy Zakrisson Foto: Arne Hyckenberg

 

sedermåltid med Skärtorsdagsmässa

Skärtorsdagen 29 mars kl 17.30, Saltsjöbadens församlingshem.
Anmälan senast 26 mars saltsjobadens.forsamling@svenskakyrkan.se,
08-748 19 00.