Saltsjöbadens församling i skuggan av Covid-19

Förbudet mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare gör att Saltsjöbadens församling gör i princip gör uppehåll av alla verksamheter (utom förskolan Nyckelpigan). De verksamheter som är möjliga att genomföra digitalt görs så. Dop, vigsel och begravningar sker med begränsningar enligt förbudet.

I Uppenbarelsekyrkan har gudstjänst firats sedan den 18 maj 1913. Under 1900-talets epidemier, krig och orostider har kyrkklockorna ringt och berättat för boende i Saltsjöbaden, att församlingsbor samlats till gudstjänst och dop, vigsel eller begravning. Ibland har klockorna tillkännagivit att någon av församlingens medlemmar avlidit. Detta har upprepats utan uppehåll näst intill vecka efter vecka. Ibland har kyrkan varit fylld av människor. Ibland har kyrkan bara samlat ett fåtal. Oavsett hur många närvarande, så har psalmerna sjungits, bönerna betts och evangelium förkunnats. Gudstjänst har firats med de som har samlats i kyrkan, men också för alla de som inte kunnat, velat eller av andra skäl varit förhindrade att komma.

Idag lever vi i en mycket särskild tid med oro och osäkerhet för en hel värld. Vi är alla på olika sätt berörda av coronapandemin. Regeringens beslut med anledning av Covid-19 får konsekvenser för gudstjänstlivet i hela Svenska kyrkan.

Huvudregeln är ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Dessa ordningar gäller till dess att regeringen meddelat annat. För Saltsjöbadens församling innebär det följande:


Gudstjänster

Det blir uppehåll i firandet av offentliga gudstjänster.

I Uppenbarelsekyrkan och i Skogsö kapell hålls kyrkorummen öppna under den tid det skulle ha varit gudstjänst. De som är planerade att tjänstgöra finns på plats, det gäller både präster, musiker och vaktmästare.

Från och med april finns möjlighet att fira mässa (max 8 deltagare) på söndagar i Uppenbarelsekyrkan. Till dessa måste man anmäla sig. Se kalendarie (längt ned på sidan)

Varje vecka kan du också ta del av digital helgsmål på lördagar kl 18.00 via facebook.com/saltsjobaden och svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Dessa kan du också ta del av i efterhand när det passar dig.

DOP

Dop får inte ha fler än 8 deltagare totalt, exklusive personal. 
Just nu bokar vi inga dop i Skogsö kapell.

Vigsel

Vigsel får inte ha fler än 8 deltagare totalt, exklusive personal. 
Just nu bokar vi inga vigslar i Skogsö kapell.

Begravning

Saltsjöbadens församling avråder att kremation sker i väntan på möjligheten att genomföra en akt med urna. Idag kan ingen säga när situationen åter är sådan att det är möjligt för alla att samlas. Det kan komma handla om månader. Ingen vet i dag när restriktionerna kommer att upphöra. I respekt för den avlidne och för de anhörigas möjlighet att gå vidare i sorgearbetet är det därför viktigt, att avskedet sker inom rimlig tid. Det går att finna olika möjligheter, även digitalt, för att genomföra en begravningsgudstjänst med så få som 4 personer. I samtal med anhöriga och begravningsbyråer vill Saltsjöbadens församling genom sina präster se vilka möjligheter som finns utifrån rådande förbud.

Minnesstunder efter begravningar kan med fördel ske längre fram i tiden. Saltsjöbadens församling kommer prioritera möjligheterna för dessa. På samma sätt kan dopfester ske i församlingens lokaler när alla åter kan samlas.

För begravningar får inte ha fler än 20 deltagare, totalt exklusive personal. 
Just nu genomförs inga begravningar i Skogsö kapell.

I Uppenbarelsekyrkan kan vi alltså ha begravningsgudstjänst med tjugo deltagare exklusive medverkande.

Finns det en osäkerhet och frågor kring framförallt begravningar men också dop och vigslar ber vi anhöriga och familjer ta kontakt med prästen för samtal, om andra möjligheter än att skjuta upp begravningen eller dopet på obestämd framtid.

 

Konserter

Vi genomför i dagsläget inga konserter däremot så möter du våra körer, solister och musiker i de digitala helgsmålen.

Förskolan nyckelpigan

Rektor vid Nyckelpigan efter samråd med kyrkoherden informerat föräldrar om vad som gäller för förskoleverksamheten.

 

 

Lars Viper, kyrkoherde i Saltsjöbadens församling

 

 

 

 

Snart öppnas portarna…

I takt med att fler och fler vaccineras så ökar möjligheterna till att vi åter kan ses tillsammans i det fysiska rummet. Hur och på vilket sätt vi ”öppnar upp” får vi återkomma till. Saltsjöbadens församling följer naturligtvis händelseutvecklingen och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Håll gärna koll via våra digitala kanaler!