Påskens drama

Nyhet

En tid för fest och gemenskap. Men också eftertanke. Utan påskens alla händelser skulle vi inte ha någon kyrka överhuvudtaget. Följ med i påskens drama om död och liv.

Skärtorsdagen
– Det nya förbundet

Det är kväll i Jerusalem. Överallt äter man påskmåltid. Jesus firar den första nattvarden med sina lärjungar. Men glädje vänds i sorg. Under nattens timmar blir Jesus förrådd, fängslad och dömd till döden på ett kors.

i församlingshemmet: Sedermåltiden är den judiska högtid som Jesus firade med sina lärjungar i Jerusalem dagen före sin korsfästelse och död. Det var under denna måltid som han instiftade nattvarden som ett nytt förbund med sina lärjungar. Sedermåltiden firas till minne av hur Israels folk tågar ut ur Egypten och korsar Röda havet. I den sedermåltid som du här inbjuds till flätas det judiska ihop med det kristna. Du inbjuds att liksom lärjungarna sitta vid festbordet och där ta del av uttågsberättelsen samtidigt som de nytestamentliga berättelserna vävs in.

I Uppenbarelsekyrkan: Vi gestaltar berättelsen om Jesus sista måltid med lärjungarna och livets dubbelhet där glädje och sorg går hand i hand. Vi firar påskens måltid, nattvarden. Brödet bryts, bägaren med vin skickas runt. En vanlig enkel måltid med glädjen över livet och att allt hör ihop. Vi avslutar gudstjänsten genom att duka av altaret: nattvardskärl, dukar och altarprydnader. Inget lämnas kvar och altaret står naket och ensamt kvar som en bild för Jesus på korset: ensam och naken. På det tomma altaret placerar vi en törnekrona med fem röda rosor. Allt ljus släcks i kyrkan och vi avslutar gudstjänsten med att läsa ur Psaltaren 22:
”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, jag ropar om natten men finner ingen ro…”

Skärtorsdag 18 april

15.15 Skärtorsdagsgudstjänst, Sjötäppan
Carina Nilsson, präst


16.30 Sedermåltid ,Församlingshemmet
OBS anmälan senast 15/4: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se


18.30 Skärtorsdagsmässa, Uppenbarelsekyrkan
Carina Nilsson, präst


19.00 Au pair-café, Församlingshemmet

 

Långfredagen
– Korset

Förr var långfredagen en dag då allt var stängt och många klädde sig i svart. Hela samhället tog en paus. Så är det inte längre, men i kyrkan finns stillheten och tystnaden kvar. I Tyskland kallas långfredagen ”Karfreitag”, sorgens dag, som en påminnelse om Jesu död på korset. Men i England kallas dagen för ”Good Friday”, eftersom det är den goda dagen då Gud och människa försonas.

Bibeln berättar om denna fredag i Jerusalem. Mörker, förnedring och död härskar. Jesus bär sitt kors på vägen mot Golgota, avrättningsplatsen. Där blir han uppspikad, torterad och hånad. Efter timmar av lidande ropar Jesus ut sin smärta, ropet som är alla övergivna människors rop: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Så dör han på korset. Man bär bort kroppen och lägger den i en grav och en stor sten rullas framför ingången.

I Uppenbarelsekyrkan: I kyrkan är allt mörkt, inga klockor ringer, ingen orgel spelar. Bara körens röster som sjunger långfredagens starka psalmer. Altaret är fortfarande avklätt. Där finns bara en törnekrona och fem röda rosor som påminner oss om Jesu lidande och spikhålen i händerna och fötterna. Vi lever oss in i berättelsen om Jesu sista dygn med en enkel dramatisering. Röster talar, hammarslag hörs och ljus släcks. Och gudstjänsten avslutas med berättelsen om hur Jesu kropp läggs i graven.

långfredagen 19 april

11.00 Långfredagsgudstjänst, Uppenbarelsekyrkan
Thomas Arlevall, präst, Vokalensemblen Alicia 

15.00 J Haydn: ”Jesu sju ord på korset”. Kvartett ur Nacka kammarorkester
Maria Haasnoot, violin, Johan Bertilsson,violin, Stina Möller, viola,
Alf Westelius, cello

Påskdagen
– Kristus är uppstånden

I gryningstimman går några kvinnor till graven. De vill smörja mästarens kropp med oljor som seden bjuder. Sorgsna och tysta kommer de fram och möts av en man i vita kläder. Han säger orden:
”Var inte rädda! Ni söker Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Men han är inte här. Han har uppstått.”

Förvirrade springer kvinnorna tillbaka till lärjungarna, de som gömmer sig och är rädda för att själva bli dödade. Nu får de höra det oerhörda - Han som var död är levande igen! Och de minns hans ord: ”På den tredje dagen skall jag uppstå”. Kan det vara sant? Är något sådant verkligen möjligt?

I Uppenbarelsekyrkan:
Allt börjar i tystnaden. Det stora påskljuset tänds och i kyrkan hörs ropet: ”Var inte rädda. Han är inte död, han lever!” Sedan stämmer hela kyrkan in i Jubelropet: ”Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!” Klockorna ringer och orgeln dundrar ut sitt jubel. Tillsammans med hela den världsvida kristna kyrkan firar vi påskdagens jubelmässa och uppståndelsens kraft: Livet vann, dess namn är Jesus.

Påsken är kyrkans största helg och centrum för vår tro.

påskdagen 21 april

11.00 Jubelmässa, Uppenbarelsekyrkan
Thomas Arlevall, präst, Carina Nilsson, präst
Ensemble ur Saltsjöbadens kyrkokör. Påsklunch med tårta

Annandag påsk
– Möte med den uppståndne

Bibeln berättar om två män på väg från Jerusalem till byn Emmaus. Plötsligt går en man vid deras sida och frågar vad de pratar om.
”Vet du verkligen inte vad som har hänt?
Hela Jerusalem är ju i uppror. De har dödat Jesus, profeten från Nasaret och lagt hans kropp i en grav. Men nu säger några kvinnor att graven är tom. Vi är rädda och oroliga.”

Då berättar mannen om vad Mose och profeterna sagt. De sade, att Messias kommer att lida och dö, men på tredje dagen skall Gud göra honom levande igen. De båda männen vill veta mer. De bjuder mannen att äta tillsammans med dem. Och mannen tar brödet, läser tackbönen och bryter brödet och ger åt dem. Då öppnas deras ögon och de känner igen honom. Det är Jesus, mästaren.

På Skogsö:
Vi ger oss ut på kort vandring runt på Skogsös vackra kyrkogård. En vandring som passar både för barnfamiljer och äldre. Vandringen symboliserar lärjungarnas vandring och möte med den uppståndne Jesus. Att vandra ger energi till tankar och funderingar. Vem vet vad som händer på vägen? Vandringen avslutas med en enkel gudstjänst i kapellet där vi firar nattvard tillsammans.

annandag påsk 22 april

10.30 Emmausvandring, Skogsö kyrkogård

 

11.00 Temamässa.Skogsö kapell
Carina Nilsson, präst
Kyrkkaffe

Påsken handlar om oss

Lennart Koskinen vill förmedla påskens budskap så att fler kan förstå vad det handlar om. För att göra det, tror han att man behöver använda symbolik som ger aha-upplevelser och hjälper människor förstå hur påsken angår dem i deras liv här och nu.

Med snöre har kvistar bundits ihop till tre kors.

Varför firar vi påsk?

Påsken är kristendomens viktigaste helg. Vi firar den för att påminna oss om att Jesus uppstod några dagar efter att han hade dött på korset.