Nya beslut med anledning av Coronavirus

Nyhet Publicerad Ändrad

All verksamhet som direkt riktar sig till äldre, som är 70 år och mer, ställts in tills vidare i Saltsjöbadens församling. Begravningar och dop flyttas från Skogsö till Uppenbarelsekyrkan. Vid gudstjänster får högst 50 personer närvara. Mitt i allt det som sker vill Saltsjöbadens församling vara ett stöd och en hjälp.

Bakgrund
Läget är mycket allvarligt i Stockholms län. Coronavirusets utbredning föranleder svåra beslut. Många känner oro och ovisshet. En stor grupp människor uppmanas leva isolerade från familj och vänner.

Saltsjöbadens församling vill så långt som möjligt skydda våra medlemmar och särskilt högriskgrupper. Församling följer utvecklingen dag för dag och vill medverka till att minska smittspridningen.

Därför har all verksamhet som direkt riktar sig till äldre, som är 70 år och mer, ställts in tills vidare i Saltsjöbadens församling. Istället deltar församlingen i att samordna assistens med matinköp. Övriga verksamheter kommer också att ske med stor försiktighet, för att så långt möjligt undvika smittspridning.

Därför sitter vi utspritt i kyrkorummet och i gemensamma utrymmen i församlingshemmet. Alla uppmanas till god handhygien. Endast brödet delas ut i samband med kommunionen. Vi undviker även att samlas i trånga utrymmen.

Aktuellt
Regeringen har den 27 mars 2020 beslutat att högst 50 personer får samlas i grupp.

Ytterligare åtgärder i Saltsjöbadens församling
Utifrån regeringens beslut har jag efter samråd med kyrkorådets ordförande beslutat om en rad åtgärder i Saltsjöbadens församling.

* Gudstjänster såsom begravningar och dop flyttas från Skogsö till Uppenbarelsekyrkan.

* I samband med dop och begravning bör ett begränsat antal personer delta och personer som tillhör högriskgrupper eller är 70 år och äldre bör avstå från att närvara. Ett alternativ är att flytta gudstjänsten utomhus efter samråd mellan präst och anhöriga.

* Samma restriktioner gäller för borgerliga akter i församlingshemmet.

* Vid våra mässor på sön- och helgdagar får högst 50 personer närvara. Tjänstgörande präst ansvarar för att inte flera än 50 personer vistas i kyrkorummet.

* För att kunna bereda så många som möjligt plats i Uppenbarelsekyrkan på söndagar och helgdagar kommer konfirmandernas kyrkogång att skjutas upp, liksom körmedverkan i gudstjänster.

* Personer som tillhör högriskgrupper eller är 70 år och äldre bör avstå från att närvara vid mässorna på söndagar och helgdagar. Istället hänvisar församlingen till SVT:s och SR:s gudstjänster.

Läget är allvarligt. Mitt i allt det som sker vill Saltsjöbadens församling vara ett stöd och en hjälp. Uppenbarelsekyrkan och Skogsö kapell är öppna dagtid. Präster finns tillgängliga för samtal. Bönen är till hjälp var vi än befinner oss. En psalmvers jag många gånger stannat upp inför är psalmen 205 i Den svenska psalmboken:

Vila i din väntan. Stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Våga vänta tryggt: snart har dagen grytt.
Våren visar vägen: Gud gör allting nytt.
Genom din ångest, när allt är svårt,
delar Gud din smärta och all din gråt.

Saltsjöbadens församling den 27 mars 2020

Lars Viper                                               
kyrkoherde                            

Delta i gudstjänster och andakter hemifrån

När ordinarie gudstjänstfirandet gör uppehåll kanske gudstjänst i radio, tv eller via nätet kan vara ett alternativ. Du kan också ta del av dagliga andakter med präster och diakoner från församlingarna i hela Stockholms stift.

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

Till dig som sörjer

Har du har förlorat en familjemedlem eller vän under coronapandemin? Medarbetare i Svenska kyrkan kan stötta dig i sorgen. Och vi kan hjälpa dig att hitta alternativa lösningar inför begravningen.