Förslag till ny huvudman för förskolan Nyckelpigan

Nyhet Publicerad Ändrad

Saltsjöbadens församlings kyrkoråd föreslår kyrkofullmäktige att fatta beslut om att överlämna huvudmannaskapet för förskolan Nyckelpigan till Hoppetossa förskolor.

Bakgrunden är de ökade kraven på huvudmannaskapet för förskolor och särskilt för förskolor med konfessionell inriktning. Detta regleras genom nyskollag som träder i kraft från och med den 2 januari 2023 och i kommande utökade regelverk.

Förskolan Nyckelpigan är idag en mycket uppskattad förskola med ca 100 barn i kö till verksamheten. Det är en verksamhet som Saltsjöbadens församling varit med och startat, byggt upp och utvecklat under 30 år. Genom det nya huvudmannaskapet kommer Saltsjöbadens församling finnas kvar i verksamheten genom ett särskilt samarbetsavtal med musikverksamhet och existentiella samtal. Förskolans profil kommer förbli densamma med inriktningen: musik, natur och andlighet. 

För att skapa bästa förutsättningar för förskolans långsiktiga utveckling kommer verksamheten fortsättningsvis drivas av professionell aktör med stabil ekonomi, gedigen kunskap som huvudman för förskolor, med en större organisation i grunden (d.v.s. med fördel en aktör som är huvudman och ägare till flera förskolor) och ett gott renommé. 

Därigenom kan medarbetare få tillgång till förstärkta kompetens- och utvecklingsmöjligheter, verksamheten kan fortsätta att utvecklas i nära samarbete med Saltsjöbadens församling.

Det gynnar alltså verksamheten, medarbetarna, barnen i förskolan, familjer med barn i förskoleåldern boende i Saltsjöbaden med omnejd samt Saltsjöbadens församling. 

Fotnot: Hoppetossa driver i dagsläget 8 förskolor i Stockholms län. I Nacka driver man idag förskolorna Kuben och Skeppet och har som ambition att stärka sin närvaro i detta geografiska område. Hoppetossas kärnvärden är Trygghet, Glädje, Nyfikenhet och Kunskap. Läs mer på hoppetossa.com.