Foto: Andréas Lindström

Nu börjar jakten på ny biskop i Stockholms stift

Nyhet Publicerad

På torsdag den 6 december i Gustav Vasa kyrka kommer röstberättigade församlingsbor, diakoner och präster att plädera för, och nominera, den de vill ska bli Stockholms stifts nionde biskop efter Eva Brunne som går i pension i september nästa år. De nominerade går sedan vidare till själva biskopsvalet den 12 februari 2019.

 

Torsdagen den 6 december är det nomineringsval i Gustav Vasa kyrka. De som har rösträtt har då möjlighet att plädera för en kandidat. Rösträtt har alla präster och diakoner med tjänst i stiftet samt samma mängd medlemmar i stiftets församlingar, totalt 1122 stycken.

Pläderingarna inleds klockan 13.00 och pågår som längst till klockan 16.00.

Röstningen sker mellan klockan 16.00 och 19.00. De som får minst fem procent av rösterna går vidare till biskopsvalet efter en behörighetsprövning som görs av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Om möjligt ska dock minst fem kandidater tas fram.

Resultat under kvällen
När alla röster är kontrollräknade meddelas resultatet. Klockan 20.00 kommer en uppdatering att göras. Slutresultatet kommer under kvällen.

Överklagandetiden är en vecka. Sedan skickas resultatet till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar som gör en behörighetsprövning av de föreslagna.

Fem procent
De som godkänns och har fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet går vidare till biskopsvalet. Om möjligt ska dock minst fem kandidater tas fram. Oklart när besked om detta kommer.

Nästa steg i biskopsvalsprocessen blir en offentlig hearing med dessa kandidater söndagen den 30 januari klockan 13.00 i Stockholms Conference Center på Norra Bantorget. Allmänheten välkomnas.

Valomgångar
Den första valomgången i biskopsvalet sker tisdagen den 12 februari klockan 11.00–13.00.
Får någon då över 50 procent av rösterna är valet avgjort. Valen sker i respektive kontrakt.

I annat fall genomförs en andra valomgång tisdagen den 5 mars klockan 11.00–13.00. Valet står då mellan de två kandidater som fick flest röster i första valomgången. Valen sker i respektive kontrakt.

Realtid
Följ valet i realtid på https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/nyheter/nomineringsval-livesandning

samt på Stockholms stifts Facebooksida www.facebook.com/stockholmsstift

Läs mer om biskopsvalet här: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/biskopsval-2019

 

Vad gör en biskop?

Ordet biskop kommer från grekiskans tillsynsman och är den högsta andliga ledaren i stiftet. Arbetsuppgifterna är bland annat att inspirera präster och diakoner, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete samt att viga präster och diakoner. I Svenska kyrkans finns 13 stift. Varje stift leds av en biskop.

Biskopen ska ge råd, lyssna på, och stärka sina medarbetare. Det görs bland annat med regelbundna besök i stiftets församlingar i form av så kallade visitationer. Då tar biskopen del av verksamhet, ge stöd och möta medarbetare i enskilda rådgivande samtal.


Biskopen är också ordförande i stiftets domkapitel och stiftsstyrelse. I domkapitlet sitter förutom biskopen vigda och ordinarie ledamöter och har där en granskande och dömande funktion. I stiftsstyrelsen sitter folkvalda kyrkopolitiker och där handläggs bland annat ärenden om kyrkliga val, frågor om hur församlingar och pastorat ska se vara indelade och man beslutar om ekonomiskt stöd till församlingar och pastorat.


Biskopen har en viktig roll i utbildningen av nya präster och diakoner. Det är biskopen som antar stiftets präst- och diakonkandidater och som viger dem till tjänst i Svenska kyrkan vid en högtid då kandidaterna avger sina vigningslöften.


Biskopen har även olika uppdrag på Svenska kyrkans nationella nivå och deltar regelbundet i överläggningar med de andra biskoparna i olika frågor i det så kallade biskopsmötet.


Dessutom har biskoparna ofta olika internationella och mer civila uppdrag uppdrag. Biskop Eva är ledamot i Kyrkornas världsråds centralkommitté och i några forskningsstiftelser.


Efter att biskopen avslutat sin tjänst behåller hen titeln biskop emerita/us livet ut.

 

Stockholms stift har sedan det bildades haft nio biskopar.


Manfred Björkquist 1942 - 1953

Helge Ljungberg 1954 - 1971

Ingmar Ström 1971 - 1979

Lars Carlzon 1979 - 1984

Krister Stendahl 1984 - 1988

Henrik Svenungsson 1988 - 1998

Caroline Krook 1998 - 2009

Eva Brunne 2009 - 2019