Foto: Thron Ullberg

Medmänsklig gest kan vara avgörande

Nyhet Publicerad

Blir en god handling sämre om den görs av egoistiska skäl? Inte alls menar läkaren, professorn och författaren Stefan Einhorn, som under hela sitt yrkesliv intresserat sig för medmänsklighet och varför vi människor vill göra gott för andra. Nu är han aktuell med boken Konsten att göra skillnad.

Stefan Einhorn berättar att Konsten att göra skillnad är den viktigaste bok han skrivit. Den handlar om människans framtid och vårt gemensamma ansvar. En ambitiös ansats, det erkänner han. Men så befinner sig också mänskligheten i en väldigt speciell tid.
– Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen har skapat fantastiska möjligheter för människan, men samtidigt har den öppnat upp för många faror. Vad spelar det för roll om vi kan bota all cancer i framtiden om det inte finns några människor kvar.

Det är inte bara Stefan som oroas över mänsklighetens framtid. Han refererar till en attitydundersökning som genomförts i USA, Storbritannien, Kanada och Australien. Där svarade en av fyra personer att de trodde att det var minst femtio procents risk att mänskligheten kommer att utplånas under de närmaste hundra åren.

Han har fått en del reaktioner från bekanta som läst manuset till boken. Att ämnet är för tungt och lätt kan skapa en känsla av ångest och otillräcklighet hos läsaren. Stefan ser det precis tvärtom och menar, att det alltid finns något vi kan göra. Samtidigt kan vi inte blunda för den värld och den verklighet vi lever i.
–Vi människor har ett enormt ansvar. Ett ansvar både för vår närmiljö, våra medmänniskor och hela världen. Ofta kan den lilla gesten medmänsklighet vara avgörande. Det börjar med dig och mig. Så enkelt och så svårt är det. Det största misstaget vi kan göra är att inte göra någonting.

Det börjar med dig och mig. Så enkelt och så svårt är det.

Det finns många skäl att visa medmänsklighet och bidra till en bättre värld. Forskningsresultat visar på en mängd positiva effekter av att vara vänlig och göra gott för andra – som att stå emot negativ stress, få mindre ångest och bättre immunförsvar. Belöningssystemet i hjärnan aktiveras också av goda gärningar och samarbete. Man har med magnetkamera kunnat visa att en gåva till välgörenhet eller att ge en present till någon ger oss en lustupplevelse. Det finns alltså en koppling mellan att göra gott och att njuta av dessa handlingar. Ett sådant exempel är en amerikansk undersökning där skillnaden mellan att bjuda sig själv eller någon annan på en kopp kaffe analyserades. Studien visade att vi blir lyckliga av att ge men att vi blir ännu lyckligare när vi får uppleva en annan persons reaktion på vår givmildhet.

Minskar då värdet av en god handling om det finns egoistiska skäl bakom? Inte alls menar Stefan.
– Att det finns ett mått av egoism i att visa medkänsla och medmänsklighet - vad spelar det för roll? Jag tror att vi alla skulle må bra av att flytta lite av fokus från oss själva och låta livet handla mer om att stötta och hjälpa andra människor. Och vara medvetna om det faktum att vi själva gagnas av att göra gott inte tar bort något från den goda gärningen. Tvärtom – det ökar bara den totala lyckan i världen, säger han.

Text: Martina Croner

Om Stefan Einhorn

Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet. Han har skrivit elva böcker som spänner över genrerna facklitteratur, populärvetenskap och skönlitteratur. Stefan är också en av initiativtagarna till det forskningscentrum för Social hållbarhet (CSS) som sedan några år tillbaka finns vid Karolinska institutet. Målet är att sprida forskning och kunskap om hur vi människor ska må bättre och fungera tillsammans på individ-, grupp-, och samhällsnivå. Några av forskningsområdena är just medkänsla, tillit och altruism.