Foto: Arne Hyckenberg

Gudstjänstvärd

Nyhet Publicerad

En möjlighet att upptäcka nya sidor av Uppenbarelsekyrkan! Tillsammans med kyrkvärd, präst, musiker, vaktmästare m. fl ser du till att kyrkan är i ordning inför mässan och att alla som kommer känner sig välkomna.

Varje söndag kl. 11 hörs kyrkklockorna i Saltsjöbaden. Kanske väcker de minnen från konfirmandläger, julgudstjänster eller en familjehögtid. Och kanske en längtan efter något mer. Vad du än tror, minns eller känner är Uppenbarelsekyrkan alltid öppen för dig. Du är alltid välkommen när kyrkklockorna ringer.

Ett sätt att upptäcka mer av Uppenbarelsekyrkan, eller att få det att verkligen bli av att fira gudstjänst där, är att vara gudstjänstvärd.

Som gudstjänstvärd kommer man till Uppenbarelsekyrkan kl. 10 söndagmorgon. Tillsammans med kyrkvärd, präst, musiker, vaktmästare m. fl ser du till att kyrkan är i ordning inför mässan. Och att alla som kommer känner sig välkomna. Vid mässan kl. 11 är du med och läser en bibeltext, tänder ljus för döpta och avlidna mm.

Gudstjänstvärd kan man vara vid ett enstaka tillfälle, eller ofta, om man vill.

låter det intressant?

Kontakta Carina Nilsson, präst, 08-748 19 12, carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se.
Välkommen som Gudstjänstvärd!