Foto: Magnus Aronsson

Ärkebiskop Antje Jackelén har lagt ner staven

Nyhet Publicerad

Efter drygt åtta år som ärkebiskop har nu Antje Jackelén lagt ner staven vid en högmässa i Uppsala domkyrka.

Vid dagens högtidliga högmässa i Uppsala domkyrka lade ärkebiskop Antje Jackelén ned staven. Hon går nu i pension och hennes titel blir ärkebiskop emerita*. Högmässan firades i en fullsatt Uppsala domkyrka med bred ekumenisk, internationell och interreligiös närvaro. I högmässan sjöng Domkyrkans goss- och flickkörer.

I sin predikan lyfte ärkebiskop Antje fram söndagens tema enligt kyrkoåret Att leva tillsammans:

”En genialt enkel beskrivning av vad livet går ut på! Att leva tillsammans. I hemmet, grannar emellan, i byar och städer, i ett samhälle som formas av allas delaktighet, i samverkan mellan länder i Norden och Europa, i det ömsesidiga beroendet mellan världens alla länder, i gemenskap med allt annat levande på en planet där klimatet förändras, och: att leva tillsammans med och inför tillvarons djupaste hemlighet, som vi med de flesta på jorden kallar Gud.”

I slutet av högmässan överlämnade domprost Annica Anderbrant ett så kallat emeritakors som ersätter det ärkebiskopskors som Antje Jackelén burit i sin tjänst.

Efter högmässan serverades kyrkkaffe på domkyrkoplan där gudstjänstbesökarna också fick möjlighet att hälsa på ärkebiskop emerita Antje Jackelén.

Den 15 oktober 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år. Ärkebiskop Antje Jackelén är den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete.

Mottagningsgudstjänst för ärkebiskop electus Martin Modéus firas andra söndagen i advent i Uppsala domkyrka.

*Emerita/emeritus betecknar att en person alltjämt har vissa skyldigheter och rättigheter knutna till den tidigare yrkesverksamheten, exempelvis löften som avläggs vid vigning till diakon, präst och biskop.

Se/läs mer

Bilder från högmässan finns att ladda ner från bildbanken Ikon efter klockan 14.30: https://www.svenskakyrkan.se/fotoweb

Predikan:
https://www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen/arkebiskop-antje


Se gudstjänsten i efterhand på SVT Play:
https://www.svtplay.se/