Foto: Arne Hyckenberg

Gud lever bland oss och med oss, även i en svår pandemi

Nyhet Publicerad

Hela det svenska samhället, hela världen, lever just nu i ett mycket ansträngt läge. När kyrkan återigen firar advent, jul, nyår och trettonhelg står en utsatt familj i centrum, skriver kyrkoherde Lars Viper.

Vi berättar om Josef och Maria och Jesusbarnet som fick ge sig iväg från sitt hem för att skattskrivas. Josef och Maria som var havande fick lämna tryggheten hemmavid. Men när barnet väl var fött inleddes dessutom en flykt. Jesufamiljen fick fly till Egypten för att undkomma kung Herodes som ville ta död på alla som hotade hans makt. Men trots allt höll Gud sin skyddade hand över den lilla utsatta familjen. De kunde återvända hem till Nasaret och Jesu kunde framträda för världen som Guds Son.

Det är denne Jesus som vi hyllar på Första söndagen i advent. Frälsningen är sprungen ur ett ansträngt läge. Gud lever bland oss och med oss, även i en svår pandemi. Till Guds omsorg om oss står vårt hopp.

 Lars Viper, kyrkoherde i Saltsjöbadens församling