Foto: Magnus Aronson

135 miljoner människors behov i fokus under fastekampanjen

Nyhet Publicerad

Nu startar den årliga fastekampanjen för Svenska kyrkans internationella arbete. På sex veckor, fram till palmsöndagen den 14 april, är målet är att samla in 35 miljoner kronor. I år lyfts den humanitära situationen i världen, där 135 miljoner människor är i akut behov av stöd.

– Det är en enorm siffra som är svår att ta in, men bakom siffran finns människor som fått sin trygghet sönderslagen och lever i utsatthet och sorg, säger Eva Pérez Järnil, insamlingschef för Svenska kyrkans internationella arbete.

– Vi bor alla under samma himmel på samma jord – men lever med helt olika förutsättningar. Under fastekampanjen och i hela Svenska kyrkans internationella arbete arbetar vi för en mer rättvis värld.

Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder många miljoner människors tillvaro varje dag och de som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Att rädda liv och lindra nöd är högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Därför stödjer Svenska kyrkans internationella arbete humanitära insatser över hela världen.

De gåvor som samlas in under fastekampanjen går till hela verksamheten och används där behoven är som störst. Det ger människor möjlighet att till exempel få tak över huvudet, delta i självhjälpsgrupper och vara aktiva i att bygga en ny vardag, att minska utsattheten och att resa sig starkare.

3 mars - 14 april

I fastekampanjen går alla gåvor till Svenska kyrkans internationella arbetes verksamhet i världen. Kampanjen pågår varje år i sex veckor mellan fastlagssöndagen och palmsöndagen, i år från 3 mars till 14 april. I fastekampanjen engagerar sig tusentals frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar, för att sprida information och samla in pengar på många olika sätt.


Som en av Sveriges största biståndsorganisationer har Svenska kyrkans internationella arbete ett brett och omfattande arbete för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

Följ fastekampanjen på Facebook och via taggen #fastekampanjen på Instagram.


Svenska kyrkans internationella arbete...

… drivs av tron att alla människor har lika värde.

… arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.

… finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.

… arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.

… hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll

… är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, en av världens största biståndsallianser i ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.