Älgö – en skärgårdspärla

Nyhet Publicerad Ändrad

På årets andra tisdagslunch 13 mars möter vi Staffan Waerndt, Ulla Aulenius, Liliane Björklund, Yvonne Sabel, redaktionsgruppen bakom boken "Älgö – en skärgårdspärla” som i ord och bild kommer att berätta mer om boken och Älgö

2016 kom boken ”Älgö – en skärgårdspärla” ut och fick mycket fina recensioner. Staffan Waerndt och Ulla Aulenius, tog initiativ till bokprojektet och lyckades entusiasmera ett femtontal älgöbor och tidigare boende på Älgö som bidragit med berättelser till boken. Ambitionen var att skapa ett tidsdokument för alla som bor på Älgö, på Tyresö och i Saltsjöbaden, men också för övriga skärgårdsintresserade Boken är på ca 300 sidor och innehåller illustrationer och massor av bilder. På årets andra tisdagslunch möter vi redaktionsgruppen bakom boken som i ord och bild kommer att berätta mer om boken och Älgö.

 

Tisdag 13 mars

11.45 Lunchandakt, Uppenbarelsekyrkan
12.00 Tisdagslunch, Saltsjöbadens församlingshem, Staffan Waerndt, Ulla Aulenius, Liliane Björklund, Yvonne Sabel.
Anmälan till lunchen senast 9 mars, 08-748 19 14,
ulrica.hamrin @svenskakyrkan.se

 

 

 

Under tisdagslunchen möter du:

Ulla Aulenius, sambo med Staffan Waerndt har ansvarat för administration av hela projektet som kallelser, minnesanteckningar, kontakter med våra medförfattare samt arkivering av inkommande artiklar.

 

Staffan Waerndt, fotograf till professionen har haft övergripande ansvar för bildinsamling, bearbetning av alla bilder för bästa tryck samt fotografering av nya bilder. Staffan har vuxit upp på Älgö som sommarboende sedan 1946 och permanentboende sedan 2003.

 

Yvonne Sabel, som länge bott permanent på Älgö, har ägnat mycket tid åt forskning bakåt i tiden. Yvonne har faktagranskat allt material mycket noggrant, i t ex kyrkoböcker, mantalslängder, protokoll, dokument och kartor samt tillsammans med Liliane Björklund gjort många besök på olika museer och arkiv.

 

Liliane Björklund, född Klintenberg, bodde i Älgöaffären, som hennes far drev under större delen av 1940-talet. Hon har bland annat skrivit om denna period i boken. Liliane är uppväxt och bosatt i Saltsjöbaden. Liliane har forskat via internet bl a om olika personer som haft anknytning till Älgö. Liliane har tillsammans med Staffan Waerndt ansvarat för bokprojektets bidragsansökningar.