Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Livets pärlor

Under sex onsdagar under våren har du möjlighet att samtala runt olika fristående tema, som t ex glädjen, kärleken och döden

Livets pärlor är ett forum för det goda, öppna samtalet. Ett tillfälle att mitt i livet få reflektera över vem jag är och vad jag verkligen vill med mitt liv. Grundtanken är att vi hittar oss själva bäst genom att samtala med varandra. Det är genom att samtala med andra som man växer som människa.

Under sex onsdagar under våren har du möjlighet att samtala runt olika fristående tema, som t ex glädjen, kärleken och döden. Du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Kvällen inleds med att prästen och samtalsledaren Carina Nilsson kort ger sina personliga tankar om temat. Självklart kommer Carinas erfarenheter som präst i Svenska kyrkan att finnas med som en värdegrund i inledningen. Sedan fortsätter vi att samtala med varandra. Kvällen avslutas med tid att själv reflektera framåt.

Samtalgruppen startar kl 19.00, men du är välkommen att starta redan kl. 18.00 om du så önskar. Då bjuds på en enkel middag med soppa och bröd i Församlingshemmet. Om du vill kan du, innan Livets pärlor, delta i onsdagsmässan kl. 18.30 i Uppenbarelsekyrkan. Det är en kort gudstjänst med nattvard.

Livets pärlor - Forumet för öppna samtal om livet

Följande onsdagar kl. 19.00–20.30
Saltsjöbadens församlingshem
20 februari Meningen med mitt liv
6 mars Glädjen i livet
20 mars Kärleken i livet
3 april Tomheten i livet
24 april Döden i livet
8 maj Meningen i mitt liv

Ingen anmälan. Kostnadsfritt.

Samtalsledare

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Saltsjöbadens församling

Präst