Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kvalitetsanalys

Nyckelpigan läsåret 2015/16

Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett stöd för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar de målområden Utbildningsnämnden har prioriterat. Kvalitetsanalysen ger en samlad bild av

* resultat och måluppfyllelse,
* analys av resultaten samt
* vilka åtgärder som förskolan kommer att vidta för att utveckla verksamheten.