Kontakta oss

Kontaktuppgifter och organisation

Rektor Yvonne Almér Mattsson
08-748 19 35
yvonne.mattsson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Lars Viper, Saltsjöbadens församling
08-748 19 11
lars.viper@svenskakyrkan.se

Bitr. rektor Jenny Djerw Wahlberg
08-748 19 36
jenny.wahlberg@svenskakyrkan.se


Våra fyra avdelningar:

Lammet 1-3 år
08-748 19 33
Mobil/sms: 076 125 07 33
saltsjobaden.lammet.nyckelpigan@svenskakyrkan.se

Pandan 3-5 år
08-748 19 34
Mobil/sms: 076 125 07 34
saltsjobaden.pandan.nyckelpigan@svenskakyrkan.se

Duvan 3-5 år
08-748 19 31
Mobil/sms 076 125 07 31
saltsjobaden.duvan.nyckelpigan@svenskakyrkan.se

Pingvinen 1-3 år
08-748 19 32
mobil/sms 076 125 07 32
saltsjobaden.pingvinen.nyckelpigan@svenskakyrkan.se

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.