Foto: Magnus Aronson

Gemenskap i sorgen

Samtalsgruppen för dig som har förlorat en anhörig eller nära vän. Vårstart för Gemenskap i sorgen är uppskjuten till den 8 april. Anmälan senast 28 mars.

Har du förlorat en anhörig eller vän? Gemenskap i sorgen är samtalsgruppen där du får sätta ord på smärtan. Här får du träffa andra i samma situation. Tillsammans hjälper vi varandra en bit genom sorgen. Vi träffas sex förmiddagar i en grupp på max 4 deltagare.

8 april, 15 april, 29 april, 6 maj, 20 maj, 27 maj kl. 10.00 – 11.30
Prästgården, Kyrkplan 2, Saltsjöbaden

Tid för samtal och reflektion

Gemenskap i sorgen är en samtalsgrupp där du får sätta ord på smärtan. Här får du träffa andra som också förlorat en anhörig eller vän. Tillsammans hjälper vi varandra en bit genom sorgen. Varje träff har ett tema. Träffen inleds med att jag, utifrån mina erfarenheter som präst, presenterar temat. Sedan fortsätter vi att samtala med varandra. Träffen avslutas med tid att själv reflektera.

Delta i grupp i Corona-tider

Ingen kan garantera att smitta inte sprids, men vi gör allt vi kan för att undvika smitta genom att hålla stora avstånd mellan oss, ha handsprit tillgänglig och vara ett litet antal deltagare (max 4 personer) i ett rymligt rum med god ventilation. Samtalsgruppen träffas 6 torsdagar kl. 10.00–11.30 i Prästgården med start den 8 april om smittläget i Stockholmsregionen fortsätter att avta. Om inte, får vi starta senare i vår.

Vill du inte träffas i grupp i vår, eller om du vill samtalaredan nu, är du välkommen att kontakta mig för ett enskilt samtal. Du får också gärna lämna inbjudan vidare om du vet någon som kan vara berörd.

Anmälan senast 28 mars

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Saltsjöbadens församling

Präst