Meny

Forum för kritiskt tänkande

Forumet där vi får pröva och utmana idéer

Forum för kritiskt tänkande är ett forum där olika uppfattningar får studsa mot varandra. En mötesplats för samtal kring kristen tro och teologi. Grundtanken är att vi växer som människor när olika sätt att tänka möts. Intellektuellt intressant blir det när jag hör andra sätt att tänka än mina egna.

Varje kväll har ett fristående tema

Du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Ingen anmälan. Kvällen inleds med att prästen och teologen Carina Nilsson ger en teologisk belysning. Därefter följer gemensamt samtal. Här finns möjlighet att uttrycka och utforska olika synsätt.

Att ses tryggt i höst

För att kunna ses och samtala med varandra på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt kommer vi att ses inne i Uppenbarelsekyrkan tre onsdagskvällar kl. 19.00–20.30. Kyrkorummet ger möjlighet att ha ett gott samtal och samtidigt hålla social distans. Deltagarantalet kommer också att begränsas till max 15 personer.

Teman och datum för Forum för kritiskt tänkande

7/10 FN 75 år: Är gott alltid gott och ont alltid ont?
En kväll där vi utforskar universella värden.

28/10 Vem möter jag när jag dör?
En kväll där vi utforskar kristenhetens tankar om Himlen och det Eviga livet.

18/11 Är jag en social konstruktion eller Guds avbild?
 En kväll där vi utforskar synen på djur i kristen tro

 

Ingen anmälan. Kostnadsfritt.

 

Mer information

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Saltsjöbadens församling

Präst