Sjukdomspolicy

Rutiner vid sjukdom - Sjukvårdspolicy

Sjukdom meddelas till förskolan om möjligt senast kl. 8:00.

Om ditt barn insjuknar under dagen ringer vi alltid till er vårdnadshavare så att ni kan hämta ert barn så fort som möjligt. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare lämnar rätt och uppdaterar dina kontaktuppgifter, så att vi lätt ska kunna nå er eller annan anhörig.

För att minska smittspridningen på förskolan utgår vi från sjukvårdens vårdgivarguide. Här finns information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern och hur man kan minska smittspridningen. 

>>Vårdgivarguide.

Vid magsjuka/vinterkräksjukan kan barnen återgå till förskolan när de äter normalt, inte kräkts och inte haft diarréer under 48 timmar.

 

Covid-19

Nu är vår verksamhet i full gång igen, men inget är som vanligt. Vi måste troligtvis leva med Corona en längre tid. Smittan finns i samhället och i förskolan måste vi hålla i de rekommendationer som finns. Skolverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans tagit fram riktlinjer kring dessa rekommendationer som vi följer.

På Nyckelpigans förskola fortsätter vi med lämningar samt hämtningar ute. Det vi bett och fortfarande ber om är att vi vuxna tänker på att hålla avstånd till varandra vid hämtning och lämning. Samt att vi hjälps åt att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Är det barn, vuxna/pedagoger i hallen ber vi att man väntar tills det är tomt.

I vårt uppdrag som pedagoger ingår att vara nära och närvarande i all utbildning. Vi arbetar med yngre barn som behöver närhet och tröst vilket innebär en stor trygghet våra barn. Vi har i möjligaste mån förlagt vår utbildning/verksamhet ute. Vi är mycket noga med råd och handhygien utifrån FHM:

  • tvätta händerna i minst 30 sekunder med tvål och vatten ofta
  • nysa och hosta i armvecket
  • hålla minst 1 till 2 meters avstånd från varandra
  • inte ta dig i ansiktet för att undvika att smitta når mun, näsa och ögon
  • stanna hemma om du känner dig snuvig, har ont i halsen eller feber.

Vi kommer fortsatt ställa in och ställa om vid möten samt avslutningar, vi uppdaterar löpande. Med vårt gemensamma arbete, förskola-hem, har vi under våren med dessa restriktioner klarats oss mycket bra och vår strävan är att det får fortsätta under denna hösttermin.

>>Läs mer på FHM