Meny

Förskolan Nyckelpigans policy vid sjukdom

Vi vill på detta sätt informera och klargöra om vilka bedömningar vi pedagoger gör när barnen är sjuka för att få en enhetlig policy på förskolan. Förhållningsreglerna grundar sig på att förskolan innebär en samvaro i grupp under hela dagen. Ur smittskyddssynpunkt måste ofta hela avdelningen ses som en familj. När barnet insjuknar eller inte orkar vara med på de dagliga aktiviteterna (grupplek, utevistelse, måltid, mm.) på förskolan ringer vi och ni får komma och hämta ert barn. Detta för att hindra smittspridning.

Förkylning- är oftast en virusinfektion. Barnets allmäntillstånd avgör om de ska vara hemma.

Feber- barnet ska inte vara på förskolan. En feberfri dag hemma rekommenderas.

Ögoninfektion- smittsam virusbakterie som orsakar variga och kletiga ögon.
Kontaktsmitta via ex. leksaker. Barnet ska stanna hemma tills ögonen är ”kladdfria”.

Impetigo- mycket smittsam streptokockinfektion som ger blåsor/gulaktiga utslag runt näsa och mun. Ibland på övriga kroppen. Barnet ska stanna hemma tills såren är helt läkta.

Springmask- börjar med klåda i ändtarmsöppningen. Ska behandlas med medel som finns på apotek. Barnet behöver inte vara hemma från förskolan. Viktigt att informera förskolan!

Huvudlöss- börjar oftast med klåda i hårbotten. Smittar från huvud till huvud. Behandla med medel som finns på apotek. Håll koll! Viktigt att informera förskolan. Hittar vi huvudlöss på ert barn ringer vi er och ni måste då omedelbart hämta och göra en behandling.

Magsjuka- är oftast ett virus och kan vara mycket smittsamt. Barnet ska inte vara på förskolan förrän det kan äta normalt och inte har kräkts eller haft diarré under 48 tim. För att minimera smittrisken rekommenderar vi att även syskon stannar hemma. 

Vattkoppor- ytterst smittsam sjukdom som tillhör herpesgruppen. Inkubationstiden är 12-16 dagar. Utslag med blåsor som ska ha torkat innan barnet får vara på förskolan.

Höstblåsor- är en smittsam virusinfektion. Barnet och även vuxna kan få blåsor i munnen, på läpparna, kindernas insida, tunga och gom. Ibland även på fötter, händer och stjärt. Ofta också feber. Barnet kan vara på förskolan om hen är feberfri samt orkar med de vanliga aktiviteterna.  

Medicinering
Om ditt barn blir ordinerad tillfällig antibiotika/penicillin, be att få medicin som ska ges morgon och kväll eftersom vi inte har möjlighet att ge medicin dagtid på förskolan. Grundregeln är att barn som behöver sjukvård/medicinering ska få detta av sjukvårdspersonal och/eller i hemmet. Undantag är barn med kroniska sjukdomar som måste ges möjlighet att vistas i förskolan men då gäller särskilda regler för hur läkemedelshanteringen ska gå till. Det kan gälla barn med astma, diabetes, allergi eller likande sjukdomar.

Infektioner hos förskolebarn
Under de första fyra åren har barn i genomsnitt sex till åtta infektioner per år. Därefter minskar antalet. En del barn är sjuka oftare än andra. Hur många infektioner en person får under sitt liv beror på olika saker. Dels handlar det om faktorer som inte går att påverka, till exempel arv, dels sådant som går att påverka, till exempel hur man utsätter sig för smitta. Genom att utsättas för smittor byggs barnets immunförsvar upp. Ju äldre barnet blir, desto färre infektioner brukar barnet få. Oftast är infektionerna lindriga och kan skötas hemma. Varje infektion tar i genomsnitt en till två veckor att läka ut. När det är kallt ute är de flesta inomhus mer än annars. Då sprids infektioner lättare. Därför ökar antalet luftvägsinfektioner på vintern. Till exempel förkylning och hosta. Smitta kan spridas vid direkt kontakt mellan personer, till exempel genom att man tar varandra i handen, genom att ta i saker som den som är sjuk har tagit i eller snutit sig i, till exempel handdukar, näsdukar, gosedjur och leksaker. Inomhus kan små droppar som uppstår när någon hostar eller nyser finnas länge i luften. Personer som befinner sig i rummet kan då andas in smittämnet som sedan kan fästa sig i luftvägarna och göra att det blir en infektion. Utomhus blåser smittämnet lätt bort.

Källa: 1177 Vårdguiden, för mer information: https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn--en-smittguide/